PL zwiększający
volume_up
{adjetivo masculino}

zwiększający (também: wzmacniający)

Sinônimos (polonês) para "zwiększać":

zwiększać

Exemplos de uso para "zwiększający" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishCymetydyna (niespecyficzny inhibitor CYP450 oraz środek zwiększający pH w żołądku):
Cimetidine (non-specific CYP450 inhibitor and increases gastric pH):
PolishWielu spośród Państwa wspominało, że chodzi tu o najszybciej zwiększający się strumień odpadów.
Many of you mentioned that this is the fastest-growing waste stream.
Polishna piśmie - Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to najszybciej zwiększający się strumień odpadów.
in writing. - Electronic and electrical equipment is the fastest growing kind of waste.
Polishna piśmie - (LT) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to najszybciej zwiększający się strumień odpadów.
in writing. - (LT) Waste electrical and electronic equipment is one of the fastest growing types of waste.
PolishZużyty sprzęt elektryczny i elektrotechniczny (WEEE) stanowi najszybciej zwiększający się strumień odpadów w UE.
Waste electrical and electronic equipment (WEEE) represents the fastest-growing waste stream in the EU.
PolishTaka koncentracja władzy politycznej oznacza zwiększający się dystans między rządzącymi a rządzonymi.
This concentration of political power means that the distance between those governing and those governed increases.
PolishChciałabym także podziękować przedstawicielom przemysłu obronnemu za cenny wkład zwiększający elastyczność.
I would also like to thank the defence industry for its valuable contribution, which has increased flexibility.
PolishObecnie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny stanowi najszybciej zwiększający się strumień odpadów w Unii Europejskiej.
Currently, waste electrical and electronic equipment represents the fastest-growing waste stream in the European Union.
PolishTo jasne, że obecne testy warunków skrajnych muszą być przeprowadzone w restrykcyjny i przejrzysty sposób zwiększający zaufanie.
It is clear that the ongoing stress test must be carried out in a stringent and transparent way that inspires confidence.
PolishWEEE stanowi najszybciej zwiększający się strumień odpadów w Europie i w celu uporania się z nim musimy mieć do dyspozycji stosowną dyrektywę.
WEEE is the fastest growing waste stream in Europe and we simply have to have an adequate directive to deal with it.
PolishDziałania te muszą obejmować stopniowo zwiększający się nacisk na aspekty środowiskowe, społeczne i w rzeczy samej też dotyczące polityki zatrudnienia.
This must include an increasingly strong emphasis on environmental, social and indeed employment policy aspects.
PolishZużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to najszybciej zwiększający się strumień odpadów w UE i stawia to przed nami różnorodne wyzwania.
Waste electrical and electronic equipment represents the fastest-growing waste stream in the EU and we therefore face a range of challenges.
PolishZużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny stanowi najszybciej zwiększający się strumień odpadów na terenie Unii Europejskiej.
(PL) Madam President, waste electrical and electronic equipment represents the fastest-growing waste stream in the European Union.
PolishJak podkreślono w omawianym sprawozdaniu, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE) to najszybciej zwiększający się strumień odpadów w UE.
As the report in question points out, waste electrical and electronic equipment (WEEE) represents the fastest-growing waste stream in the EU.
Polishłososiowa to hormon zwiększający ilość wapnia i fosforanów odkładanych w kościach i obniżający stężenie wapnia we krwi. nic
Salmon calcitonin is a hormone which increases the amount of calcium and phosphate laid down in the bones and lowers the level of calcium circulating in the blood. ina
PolishTo oczywiste, mając na uwadze zwiększający się napływ imigrantów do państw, które w przeważającej części są położone na południowym krańcu UE.
This is self-evident given the ever-increasing migration flows to countries that, for the most part, are located on the southern periphery of the EU.
PolishZużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE) to najszybciej zwiększający się strumień odpadów w UE i stawia to przed nami różnorodne wyzwania.
Waste electrical and electronic equipment (WEEE) represents the fastest-growing waste stream in the EU and we therefore face a range of challenges.
PolishW przypadku, gdy pacjent nie może połykać lub jest nieprzytomny, należy podać glukozę lub glukagon w iniekcji (lek zwiększający stężenie cukru we krwi).
If you are not able to swallow or if you are unconscious, you will require an injection of glucose or glucagon (a medicine which increases blood sugar).
PolishW przypadku, gdy pacjent nie może połykać lub jest nieprzytomny, należy podać mu glukozę lub glukagon (lek zwiększający stężenie cukru we krwi) dożylnie.
If you are not able to swallow or if you are unconscious, you will require an injection of glucose or glucagon (a medicine which increases blood sugar).
PolishNiestety nadchodzą niepomyślne czasy z powodu ogromnych podwyżek cen energii i żywności, które odzwierciedlają zwiększający się niedobór dostępnych zasobów.
Unfortunately, a reverse situation is under way nowadays because of huge energy and food price rises which reflect the increasing scarcity of available resources.