Como se fala "zważywszy na to, że" em inglês

PL

"zważywszy na to, że" em inglês

EN

PL zważywszy na to, że
volume_up

1. jurídico

zważywszy na to, że (também: mając na uwadze, że)
volume_up
whereas {conj.}

Traduções parecidas para zważywszy na to, że em Inglês

zważywszy conjunção
na preposição
na pronome
English
to advérbio
English
to conjunção
English
to pronome
że conjunção
English
ze preposição
zważyć verbo
English

Exemplos de uso para "zważywszy na to, że" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishTo dziwne, że badania tego problemu cieszą się tak nikłym zainteresowaniem, zważywszy na to, że stawka jest ogromna.
You would think that it would be of some interest to try to find out more about this given that the stakes are so big, but it's a very neglected area.
PolishZważywszy na to, że owa mniejszość jest z natury ponadnarodowa, skuteczne podejście do kwestii praw Romów można zaprowadzić jedynie na szczeblu europejskim.
Given that this minority is inherently transnational, an effective approach on Roma's rights can only be handled at European level.
PolishJest to najbardziej potrzebna zmiana, zważywszy na to, że importerzy wybierają metodę, która zawsze pozwala im unikać płacenia dodatkowych ceł.
This is the most necessary change, bearing in mind that importers choose the method that, at any given time, allows them to avoid paying additional duties.
PolishZważywszy na to, że Unia Europejska nie osiągnęła jeszcze pełnej harmonizacji prawa, uważam za konieczne wprowadzanie wspomnianych zwolnień w trybie etapów pośrednich.
Given that the European Union has not yet achieved total harmonisation in the legal sector, I think it is necessary to build up to an exemption taking intermediate steps.
PolishPodchodzę do niego z perspektywy proeuropejskiej, zważywszy na to, że ten Parlament wielokrotnie przygotowywał sprawozdania i prowadził przesłuchania za pośrednictwem naszej Komisji Petycji.
I approach it from a pro-European perspective, where this Parliament has, time and time again, done reports and had hearings through our Petitions Committee.
PolishNie powinniśmy podejmować żadnych przedwczesnych i nieprzemyślanych kroków, zważywszy na to, że Chiny odgrywają ważną rolę w polityce światowej, a Tajwan nadal stanowi drażliwy temat.
Bearing in mind the fact that China plays an important role in global politics, and that Taiwan remains a 'sore point', we should not be taking premature and ill-considered steps.
PolishZważywszy na to, że zagrożonych jest wiele miejsc pracy, wolałabym udostępnić fundusze raczej na przekwalifikowanie dotkniętych pracowników, zamiast na kontynuację dotowania kopalń węgla.
Given that many jobs are at stake, I would prefer to see funding being made available for retraining the workers who are affected, rather than a continuation of the coal subsidies.