PL zapowiedzieć
volume_up
{verbo perfectivo}

1. geral

zapowiedzieć (também: zapowiadać, ogłaszać, anonsować, awizować)
Dlatego bardzo ważne jest, aby zapowiedzieć możliwość powrotu turystów na Maderę.
Therefore, it is important to announce that tourists can return to Madeira.
Jestem zobowiązana zapowiedzieć mówców, którzy zapisali się, by wypowiedzieć się w imieniu swych grup politycznych.
I am required to announce the speakers who have registered to speak on behalf of their political groups.
Nikt nie kwestionuje pani dobrej woli, ale proszę zapowiedzieć dziś i w tym miejscu powołanie europejskich sił koordynacyjnych.
Mrs Ashton, no one questions your goodwill, but announce here, today, the creation of this European coordination force.
zapowiedzieć (também: naszkicować)
zapowiedzieć (também: zapowiadać, wróżyć)
volume_up
to betoken {v.} [form.] (presage)
zapowiedzieć (também: zapowiadać, wróżyć)
To dobra zapowiedź współpracy, jaką będziemy prowadzili po wejściu w życie traktatu lizbońskiego.
It bodes well for the increased cooperation that we will experience once the Treaty of Lisbon enters into force.
Powiedziałem, że to było ostrzeżenie a nie zapowiedź.
Now, I said this was a warning, not a forecast.
Producenci odzieży, czołowe marki rynku światowego już zapowiedziały wzrost cen produktów wytwarzanych z bawełny.
Clothes manufacturers and leading global brands are already forecasting an increase in the price of cotton products.
zapowiedzieć (também: zapowiadać, zwiastować)
zapowiedzieć (também: zapowiadać, zwiastować)
zapowiedzieć (também: zapowiadać)
zapowiedzieć (também: zapowiadać, wróżyć)
volume_up
to prefigure {v. tr.} (be an early sign of)
Oto kolejna zapowiedź żywicy epoksydowej, ponieważ mamy glutenin i gliadynę, a żadna z nich nie jest na tyle silna, by powstał z niej dobry chleb.
Here's another kind of prefiguring of epoxy because we've got glutenin and gliadin, neither of which are strong enough to make a good bread.

2. "w programie"

zapowiedzieć (também: zapowiadać)
volume_up
to bill {v.} (advertise)

Sinônimos (polonês) para "zapowiedzieć":

zapowiedzieć

Exemplos de uso para "zapowiedzieć" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishZnajdujemy się nadal w fazie badań, komórki macierzyste mogą w przyszłości zapowiedzieć milowy krok w kardiologii.
While still in a research phase, stem cells may one day herald a quantum leap in the field of cardiology.
Polish(Oklaski) A teraz, by zapowiedzieć