Como se fala "wymawiać" em inglês

PL

"wymawiać" em inglês

PL wymawiać
volume_up
[wymawiam|wymawiałbym] {verbo imperfectivo}

1. geral

(DE) Pani przewodnicząca! Nigdy wcześniej nie zdarzyło się by moje imię i nazwisko było tak dobrze wymawiane przez brytyjskich tłumaczy.
(DE) Madam President, it has never happened to me before that my name was so well pronounced by the British interpreters.
Chciałbym zaprosić pana do wspólnego udziału w takim oto konkursie: będziemy wyciągać z kapelusza nazwiska posłów tej Izby i zobaczymy, który z nas lepiej je wymawia.
I would like to invite you to take part in a competition with me. We will pull the names of Members of this House out of a hat and see who is better at pronouncing them.
Przepraszam szanownego pana posła za nieprawidłowe wymawianie pana nazwiska, na co przed chwilą zwrócono mi uwagę. Nazwisko pana posła brzmi Botòpoulos, a nie Botopoùlos.
I apologise to the honourable Member because I was immediately told off for pronouncing his surname incorrectly, which is Botòpoulos and not Botopoùlos, I apologise again.
Articulate clearly any figure that is mentioned.
Nie powinniśmy zawsze móc wymawiać się od rozwiązania problemu, stwierdzając, że nie musimy się ściśle trzymać przepisów, bo zmieniły się okoliczności.
We should not always be able to talk our way out of things by saying that we do not need to keep closely to the rules because of a change in circumstances.
SS: Ona także wymawia to słowo, głosem.
SS: She's also saying the name of that, with her voice.
wymawiać (também: wydobyć, wymówić)

2. "wyraźnie"

Exemplos de uso para "wymawiać" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishPrzez następne pół roku powoli nauczył się wymawiać zbliżoną właściwą formę słowa "water" (woda).
And over the course of the next half-year, he slowly learned to approximate the proper adult form, "water."
PolishI poczęli się wszyscy jednostajnie wymawiać.
And they all with one [consent] began to make excuse.
PolishI napełnieni są wszyscy Duchem Świętym, a poczęli mówić innemi językami, jako im Duch on dawał wymawiać.
And they were all filled with the Holy Spirit, and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance.
PolishNie mogłam zrozumieć, dlaczego miałyśmy tak hałasować, ani dlaczego miałyśmy błędnie wymawiać to słowo.
So I couldn't figure out for the life of me why we were supposed to be so rowdy, or why we had to spell this word incorrectly.
PolishCzy mogę zasugerować, panie i panowie, aby zanim zwrócą się państwo do Izby, starali prawidłowo wymawiać nazwiska posłów?
May I suggest, ladies and gentlemen, that you begin by getting Members' names right before you address the House.
PolishI ponieważ dysponujemy pełnymi zapisami tekstu, zidentyfikowaliśmy każde z 503 słów, które nauczył się wymawiać przed swoimi drugimi urodzinami.
And because we have full transcripts, we've identified each of the 503 words that he learned to produce by his second birthday.
PolishNie powinniśmy zawsze móc wymawiać się od rozwiązania problemu, stwierdzając, że nie musimy się ściśle trzymać przepisów, bo zmieniły się okoliczności.
We should not always be able to talk our way out of things by saying that we do not need to keep closely to the rules because of a change in circumstances.