Como se fala "wieczny" em inglês

PL

"wieczny" em inglês

volume_up
wieczny {adj. m.}

PL wieczny
volume_up
{adjetivo masculino}

wieczny (também: nieustanny, odwieczny, wiekuisty)
Prawa fizyki: niewidzialny, wieczny, wszechobecny, wszechpotężny.
The laws of physics: invisible, eternal, omnipresent, all-powerful.
Mieszkaniem twojem Bóg wieczny, a ze spodku ramiona wieczności.
The eternal God is [thy] dwelling-place, And underneath are the everlasting arms.
Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
that whosoever believeth may in him have eternal life.
wieczny (também: stały, nieustanny, wiekuisty)
Mieszkaniem twojem Bóg wieczny, a ze spodku ramiona wieczności.
The eternal God is [thy] dwelling-place, And underneath are the everlasting arms.
Sprawiedliwość twoja sprawiedliwość wieczna, a zakon twój prawda.
Thy righteousness is an everlasting righteousness, And thy law is truth.
królestwo jego królestwo wieczne, i władza jego od narodu do narodu.
his kingdom is an everlasting kingdom, and his dominion is from generation to generation.
♫ The endless in between?
♫ ♫ The endless in between?
wieczny (também: stały, nieprzemijający)
Why is my pain perpetual, and my wound incurable, which refuseth to be healed?
Na pustynie wieczne podam cię, i w miastach twoich mieszkać nie będą; a dowiecie się, żem Ja Pan.
I will make thee a perpetual desolation, and thy cities shall not be inhabited; and ye shall know that I am Jehovah.
I zaraził nieprzyjaciół swoich na pośladkach, a na wieczną hańbę podał ich.
And he smote his adversaries backward: He put them to a perpetual reproach.
wieczny (também: niekończący się, nieskończony)
wieczny
wieczny
volume_up
eonian {adj.}

Exemplos de uso para "wieczny" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishI na spoczynek wieczny składamy tych dwoje i powierzamy ich naszemu Panu.
And so to their final rest do we commit these two and entrust them unto our Lord.
PolishJa też nie wiem, kim ona jest, ale to jest XV-wieczny odpowiednik supermodelki.
And I don't know who she is either, but this is the [16th] century equivalent of a supermodel.
PolishZatrzymajcie wieczny potok dyrektyw i rozporządzeń, które tylko utrudniają działalność gospodarczą.
Call a halt to the never-ending stream of directives and regulations which only hinder business.
PolishA naszym gwoździem jest XIX i XX-wieczny model sukcesu z ery przemysłowej.
We're not asking anything that's intangible.
PolishRumi, XIII wieczny suficki poeta, powiedział: "Poza światem czynienia dobrze i robienia zła, jest pole.
Rumi, a 13th-century Sufi poet, says, "Out beyond the worlds of right-doings and wrong-doings, there is a field.
PolishCóż, to było pytanie, które XIX wieczny francuski fizjolog Raphael Dubois postawił, pytając o tego świetlnego mięczaka.
Well, that was the question that 19th century French physiologist Raphael Dubois, asked about this bioluminescent clam.
PolishTo jak XXI wieczny Henry Moore.
Polishudać się na wieczny spoczynek
PolishHrabia Széchenyi, znany XIX-wieczny myśliciel epoki węgierskich reform, powiedział, że każdy, kto ukrywa kłopoty, zwiększa je.
The renowned nineteenth century thinker of the Hungarian age of reform, Count Széchenyi, said that anyone who covers up trouble increases it.
Polishizaliś nie słyszał, że Bóg wieczny Pan, który stworzył granice ziemi, nie ustanie, ani się spracuje, i że nie może być dościgniona mądrość jego?
PolishIrlandzkie "nie” oznacza, że proces ratyfikacji traktatu lizbońskiego w Unii Europejskiej musi zostać zakończony i złożony na wieczny odpoczynek.
The Irish 'no' means that the process of ratifying the Lisbon Treaty in the EU must be brought to a close and laid to rest once and for all.