Como se fala "w takim razie" em inglês

PL

"w takim razie" em inglês

EN

PL w takim razie
volume_up
{advérbio}

w takim razie (também: następnie, potem, również, także)
volume_up
then {adv.}
W takim razie podejmę się niemożliwego -- a przynajmniej mało prawdopodobnego.
Then I shall attempt the impossible -- or at least the improbable.
Dlaczego w takim razie nie mamy takiego urządzenia w domu?
But then it begs the question, why don't we all have one in our home?
W takim razie można równie dobrze w ogóle zrezygnować z zasady równości.
Then the principle of equality may as well be done away with completely.

Traduções parecidas para w takim razie em Inglês

w preposição
w pronome
English
taki adjetivo
raz substantivo
raz advérbio
English

Exemplos de uso para "w takim razie" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishMoi przyjaciele, jeśli jest to prawdą, a wiadomo, że jest, co ma w takim razie sens?"
So now, my friends, if that is true, and it is true, what is the point?"
PolishW takim razie można równie dobrze w ogóle zrezygnować z zasady równości.
Then the principle of equality may as well be done away with completely.
PolishW takim razie podejmę się niemożliwego -- a przynajmniej mało prawdopodobnego.
Then I shall attempt the impossible -- or at least the improbable.
PolishW takim razie skoro nic nie może powstrzymać naszego starzenia, co ja tutaj robię ?
So, if there is nothing you can do to slow your aging or stop your aging, what am I doing here?
PolishOK, w takim razie, skoro przyjmujemy to równanie, dlaczego nie dostaliśmy wiadomości od nikogo stamtąd?
OK, so if we take that equation, why haven't we heard from anybody out there?
PolishWięc chcę z całym szacunkiem przyznać, że brokułowy zielony mógł by w takim razie być nowym niebieskim.
Well I'd like to respectfully submit that broccoli green might then be the new blue.
PolishCo w takim razie jest wspólnego dla tych trzech zbadanych społeczności?
So, what are the common denominators in these three cultures?
PolishJak w takim razie mówić o łatwym powrocie kobiety do pracy?
How, then, can we talk about making it easy for women to return to work?
PolishW takim razie należy zaproponować rolnikom pewne rekompensaty.
If that happened, it would be necessary to propose certain forms of compensation to farmers.
Polish" Więc przytaknęli: "Dobrze, w takim razie wprowadzimy jednolite standardy, wzory postępowania.
So they agreed, "Okay, what we'll do is we agree on a common set of standards, code of conduct.
PolishPM: W takim razie Pani Sekretarz Albright, Pani pójdzie do nieba.
PM: Well Secretary Albright, I guess you'll be going to heaven.
PolishDlaczego w takim razie nie mamy takiego urządzenia w domu?
But then it begs the question, why don't we all have one in our home?
PolishJeśli pieniądze faktycznie sprawiają szczęście, w takim razie najbogatsi byli by najszczęśliwszymi.
If money actually made you happy, then the wealthiest people in the world would be the happiest.
PolishW takim razie teraźniejsze „ja” może bezkarnie podeptać wszystkie marzenia przyszłego „ja”.
And so the present self can trounce all over its dreams.
PolishByć może nie planowaliśmy tego w Europie, lecz w takim razie musimy wyciągnąć odpowiednie wnioski.
Perhaps we had not planned for this in Europe, but we do then have to learn the resultant lessons.
PolishW takim razie Komisja będzie musiała podjąć decyzję i mam nadzieję, że stanie się to możliwie jak najszybciej.
You are going to have to take the decision, and I hope you take it as soon as possible.
PolishW takim razie może opowiesz trochę o tym jak wygląda wasza praca?
So, you want to say a little bit about how you guys work?
PolishCo w takim razie należy poprawić za pomocą przedmiotowej dyrektywy?
What, therefore, does this directive need to improve?
PolishW takim razie odkryjmy razem prawdziwą naturę bólu.
Why don't you and I see if we can discover the true nature of pain?
PolishKto jest w takim razie winien masowym ofiarom w ludziach?
Who is to be blamed for this massive sacrifice of human life?