Como se fala "urządzenie" em inglês

PL

"urządzenie" em inglês

PL

urządzenie {neutro}

volume_up
1. geral
urządzenie (também: przyrząd)
Oddzielnie dostarczane jest urządzenie do aplikacji oraz odpowiednie dodatkowe zakończenia.
An application device and appropriate accessory tips are supplied separately.
To fantastyczne urządzenie, które dopiero zaczynamy w pełni wykorzystywać.
This is a fantastic device which is only beginning to be tapped.
Urządzenie rozpocznie dostarczanie dawki fentanylu trwa około 10 minut.
The device will start to deliver a dose of fentanyl over about 10 minutes.
urządzenie (também: przyrząd)
Następnym razem, gdy będziesz chciał wyrzucić urządzenie -- nie rób tego.
Next time you're about to throw out an appliance, don't throw it out.
Jakiekolwiek elektryczne urządzenie, przedłużacz, cokolwiek, musi być w stanie powiedzieć gniazdku: "Hej, gniazdko, pobieram za dużo prądu.
Any electrical device -- an appliance, an extension cord, whatever -- must be able to tell the power outlet, "Hey, power outlet, I'm drawing too much current.
urządzenie (também: aparatura, osprzęt, sprzęt, ekwipunek)
Urządzenie to nie koliduje z komputerami i innymi urządzeniami elektrycznymi.
It doesn't interfere with computers or electrical equipment.
Niestety urządzenie do głosowania zawiodło, a moje sygnały, że działa ono nieprawidłowo, zostały zlekceważone.
Unfortunately my voting equipment failed, and my efforts to draw attention to this fact were ignored.
urządzenie końcowe transmisji danych
Data Terminal Equipment
urządzenie (também: instalacja)
urządzenie (também: sprzęt, sztuciec, naczynie, narzędzie)
urządzenie (também: automat, maszyna)
Głosowałam za tymi poprawkami, ale urządzenie pokazywało czerwone światło.
I voted in favour of those motions, but the machine showed a red light.
Aparatura do anestezji: urządzenie monitorujące wiele parametrów, oświetlenie do operacji, ssanie.
Anesthesia machine: multi-parameter monitor, operating lights, suction.
Moje urządzenie, pozwala mi glosować "za” ale nie "przeciw”.
My machine allows me to vote 'for', but not 'against'.
urządzenie
2. TI
urządzenie
Oddzielnie dostarczane jest urządzenie do aplikacji oraz odpowiednie dodatkowe zakończenia.
An application device and appropriate accessory tips are supplied separately.
To fantastyczne urządzenie, które dopiero zaczynamy w pełni wykorzystywać.
This is a fantastic device which is only beginning to be tapped.
Urządzenie rozpocznie dostarczanie dawki fentanylu trwa około 10 minut.
The device will start to deliver a dose of fentanyl over about 10 minutes.
3. tecnologia
urządzenie
Widzi Pan tutaj urządzenie z tworzywa sztucznego, którego cała ta sprawa dotyczy.
Here you see the plastic gadget that this is all about.
To urządzenie z tworzywa sztucznego jest podobne w stosowaniu do strzykawki.
The plastic gadget is just like using a syringe.
To duże międzynarodowe koncerny farmaceutyczne zadecydowały w tym niemieckim przypadku, że to urządzenie z tworzywa sztucznego i odnośny lek stanowią nierozłączną całość.
It is the large multinational pharmaceuticals industry that has decided, in the German case, that this plastic gadget and the medicine belong together.

Exemplos de uso para "urządzenie" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishNastępnie, stosując specjalne urządzenie, lekarz wykonuje zdjęcia (scyntygram) płuc.
Your doctor will then take a picture (scan) of your lungs using a special camera.
PolishTo urządzenie mierzy dynamiczny przepływ krwi a więc przepływ energii przez mózg.
This measures dynamic blood flow and therefore energy flow within the brain.
PolishPięciokrotnie nie zadziałało moje urządzenie do głosowania przy głosowaniu roll-call.
(PL) My voting mechanism failed to work on five occasions during the roll-call vote.
Polish(Śmiech) Cieszę się mogąc oznajmić, że zbudowane przez nas rok temu urządzenie działa.
(Laughter) But I'm very excited to tell you that last year we did build it -- it works.
PolishJeśli usuwanie nie ma działać w taki sposób, musisz ręcznie skonfigurować urządzenie iPhone.
To avoid this type of deletion behavior, please manually configure your iPhone.
PolishKelly była rzeźbiarką i to jest urządzenie, które wykonała na swój projekt semestralny.
Kelly was a sculptor, and this is what she did with her semester project.
Polishw celu sprawdzenia, czy urządzenie właściwie działa i czy z instalacji całkowicie usunięto NO2)
to ensure that the system is working properly and that the system is purged of NO2)
PolishTo urządzenie z myszki za 2 dolary kosztowało wtedy może 5.000.
Or maybe even the $2 mouse gesture system at that time was costing around $5,000?
PolishPołączyć strzykawkę ze stojącą fiolką z rozpuszczonym proszkiem poprzez urządzenie transferowe.
While the product vial is upright, connect the syringe to the Mix2Vial set.
PolishDobrym przykładem takiego interfejsu jest urządzenie AirPix.
A good example for this informational non-visual user interface is called AirPix.
PolishUrządzenie generuje przypadkowe punkty w ramach trójwymiarowej matrycy.
And it randomly generates points within a three-dimensional matrix.
PolishAXIS P3384-VE jest określone jako „urządzenie zasilane przez sieć Ethernet IEEE 802.3af
AXIS P3384-VE is specified as "Power over Ethernet IEEE 802.3af
PolishTo urządzenie pozwoli nam zarejestrować kilka punktów styku jednocześnie.
This thing allows you to have multiple points at the same time.
PolishPudełko (opakowanie zawierające urządzenie Alaris i oddzielnie dołączony rozpuszczalnik)
Outer Carton (Pack with ALARIS and separate storage for solvent)
PolishTo daje wam mały zarys, jak nienagannie czułe jest nasze urządzenie.
And so that gives you an idea of how exquisitely sensitive this is.
PolishPo ośmiu miesiącach urządzenie się zepsuło, więc zaniosła je do sklepu.
When it broke after eight months, she took it back to the shop.
PolishTo urządzenie przedstawiono właśnie na konferencji opieki zdrowotnej w D.C.
This just was presented at a health care conference in D.C.
PolishW porządku, zrobimy kilka kółek i sprowadzimy urządzenie do nas.
MK: All right, we'll try to do a few laps around and bring it back in.
PolishJeśli nie chcesz, aby usuwanie odbywało się w taki sposób, musisz ręcznie skonfigurować urządzenie iPhone.
To avoid this type of deletion behavior, please manually configure your iPhone.
PolishDlatego gdybyście wchodzili do domu, i mieli dane urządzenie w torebce, to to już by działało.
So that when you walk in or you come in from home, if you carry a purse, it works in your purse.