Como se fala "uległość" em inglês

PL

"uległość" em inglês

PL uległość
volume_up
{feminino}

1. geral

uległość (também: elastyczność, giętkość, sprężystość)
uległość (também: złożenie, zgłoszenie, opinia, raport)
Nie naśladuj ludzi z "Prawa i porządku" i innych seriali, którzy zmuszają innych do uległości.
Don't try to be like those folks on "Law & Order" and those other TV shows that pummel their subjects into submission.
Niestety, panu przewodniczącemu Barroso zarzucono, że nie został demokratycznie wybrany i że zmusił Irlandczyków do uległości.
Unfortunately, President Barroso was accused of not being democratically elected and of bullying the Irish into submission.
uległość (também: podległość, ustępliwość, karność)
Ekonomiczne uzależnienie kobiet od mężczyzn jest jedną z wielu przyczyn bierności, uległości, a również w pewnym sensie godzenia się na zjawisko przemocy.
The economic dependence of women on men is one of the many reasons for women's passivity, submissiveness and also, in a certain sense, their consent to the phenomenon of violence.
uległość (também: zgoda, przyzwolenie)
Z kolei Rada Europy została zdyskredytowana przez jej ciągłą uległość wobec autorytarnego rządu Rosji.
Conversely, the Council of Europe is discredited by its continued acquiescence towards Russia's authoritarian government.

2. "wobec kogoś"

uległość (também: służalczość)
volume_up
subservience {subst.} (to sb)

Sinônimos (polonês) para "uległość":

uległość

Exemplos de uso para "uległość" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishSą to zmęczeni dozorcy, mrukliwi proletariusze, szarzy urzędnicy, ociężali abderyci i inni ludzie, których łączy uległość wobec losu.
Tired caretakers, grumpy proletariats, grey office workers, slow thinkers and many other forms of surrendering to fate.
PolishPomimo to uznaję, że tekst tej klauzuli ma przestarzały charakter i sygnalizuje niepotrzebną uległość wobec populistycznych nacisków przywódców Francji i Włoch.
Despite this, I consider the clause to be backward and needlessly submissive to the populist pressure of the French and Italian premiers.
PolishJednocześnie we wszystkim, o czym mówiliśmy, uległość, uzależnienie czy utrata wagi, wiemy, że ważna jest społeczność, a tej jednej rzeczy nie uwzględniamy.
And yet from everything we've been talking about -- compliance, or addiction, or weight loss -- we now know that community is important, and yet it's one thing we don't actually bring in.