Como se fala "udoskonalać" em inglês

PL

"udoskonalać" em inglês

PL

udoskonalać {verbo imperfectivo}

volume_up
System działa, choć nie jest doskonały i musi być dalej udoskonalany.
It is not perfect. It should be improved further.
Czy w Europie możemy pracować wspólnie z Chinami i starać się udoskonalać to, co się obecnie dzieje, i ulepszać zamiast po prostu krytykować to, co robią Chiny lub niedociągnięcia Chin?
Can we in Europe work with China to try to perfect what is happening, to try to improve the situation rather than simply to decry what China does or the shortcomings that China has?
Pan przewodniczący Barroso nie chce udoskonalać zintegrowanych wytycznych.
Mr Barroso does not want to improve the integrated guidelines.
Musimy więc wystrzegać się błędów i potrafić udoskonalać teksty.
We must therefore avoid mistakes and be able to improve the texts.
Dlatego też uważam, że UE powinna nawiązywać oraz udoskonalać wspólną politykę rybacką z państwami trzecimi.
I therefore believe that the EU should reach agreements with third countries on common fisheries policies, or improve existing arrangements.
Udoskonalanie i rozwój technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CSS) jest sprawą o żywotnym znaczeniu dla całej polskiej gospodarki.
Improving and developing technologies for carbon dioxide capture and storage (CCS) is a matter of vital significance for the whole of the Polish economy.
Będziemy nadal udoskonalać wyraźne i metodologicznie rozsądne podejście, które zbudowaliśmy.
We will continue to refine the clear and methodologically sound approach we have advanced.
Słusznie staramy się udoskonalać, ograniczać i zastępować wykorzystanie zwierząt tam, gdzie to tylko możliwe.
It is right to refine, reduce and replace animal testing wherever possible.

Exemplos de uso para "udoskonalać" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo.

PolishBędziemy nadal udoskonalać wyraźne i metodologicznie rozsądne podejście, które zbudowaliśmy.
We will continue to refine the clear and methodologically sound approach we have advanced.
PolishPan przewodniczący Barroso nie chce udoskonalać zintegrowanych wytycznych.
Mr Barroso does not want to improve the integrated guidelines.
PolishMusimy więc wystrzegać się błędów i potrafić udoskonalać teksty.
We must therefore avoid mistakes and be able to improve the texts.
PolishSłusznie staramy się udoskonalać, ograniczać i zastępować wykorzystanie zwierząt tam, gdzie to tylko możliwe.
It is right to refine, reduce and replace animal testing wherever possible.
PolishSłoneczna energia jest rozwiązaniem i musimy ją udoskonalać.
Solar can do it, and we certainly have to develop solar.
PolishNagle zaczął powtarzać i udoskonalać to co robią inni.
Suddenly, he starts to emulate and then to innovate.
PolishMożna ciągle odkrywać i udoskonalać.
PolishW MapsGL używamy nowej technologii o nazwie WebGL (biblioteka graficzna dla rozwiązań internetowych), aby udoskonalać działanie Map Google.
MapsGL uses new technology called WebGL (Web-based Graphics Library) to enhance the Google Maps experience.
PolishDlatego też uważam, że UE powinna nawiązywać oraz udoskonalać wspólną politykę rybacką z państwami trzecimi.
I therefore believe that the EU should reach agreements with third countries on common fisheries policies, or improve existing arrangements.
PolishMożna go wciąż udoskonalać.
PolishW każdym razie tego rodzaju umowy, które zasadniczo mają nadal prowizoryczny charakter, zasługują na to, by je wspierać, a w szczególności udoskonalać.
These agreements, which are still very rough and ready, nonetheless deserve to be encouraged and, most especially, improved.
PolishW związku z tym musimy dalej udoskonalać wspólnotowy system szybkiego informowania tak, aby mógł on lepiej służyć interesom konsumentów.
This is why it is very important that the RAPEX system should be further improved so that it can serve the interests of consumers even more effectively.
PolishJednak Wielka Brytania ma już ustawodawstwo w zakresie równouprawnienia, które może udoskonalać i zmieniać, jeśli i kiedy zajdzie potrzeba, poprzez nasz parlament i obywateli.
However, the UK already has equality legislation and can change and improve it as and when required to by our Parliament and people.
PolishZawsze możemy go udoskonalać, lecz w żadnym innym miejscu na świecie nie istnieje takie demokratyczne uczestnictwo na szczeblu ponadnarodowym jak w przypadku Unii Europejskiej.
We can always make it better, but there is no other place in the world where there is such democratic participation at transnational level as the European Union.
PolishCzy w Europie możemy pracować wspólnie z Chinami i starać się udoskonalać to, co się obecnie dzieje, i ulepszać zamiast po prostu krytykować to, co robią Chiny lub niedociągnięcia Chin?
Can we in Europe work with China to try to perfect what is happening, to try to improve the situation rather than simply to decry what China does or the shortcomings that China has?

Sinônimos (polonês) para "udoskonalać":

udoskonalać