Como se fala "uaktualnienia" em inglês

PL

"uaktualnienia" em inglês

PL uaktualnienia
volume_up
{plural feminino}

uaktualnienia (também: wzniesienia, aktualizacje, nowsze wersje)

Sinônimos (polonês) para "uaktualnienie":

uaktualnienie

Exemplos de uso para "uaktualnienia" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

Polish., wymaga uaktualnienia.
This is a very important Regulation, but as it had been in force since 1960, it needed updating.
PolishDania przedłożyła Radzie Arktycznej propozycję przeglądu istniejących porozumień w celu ich uaktualnienia.
Denmark has submitted a proposal to the Arctic Council to examine the existing agreements with a view to updating them.
PolishW związku z szybkim rozwojem informatyki wymaga ona jednak uaktualnienia i nie wolno się z tym ociągać.
However, in connection with the rapid development of IT, it needs to be brought up to date and, of course, we cannot drag our feet on this.
PolishPo czwarte, to dopiero początek, a nie koniec debaty dotyczącej uaktualnienia polityki przemysłowej w Unii Europejskiej
Fourthly, this is just the beginning and not the end of the discussion on modernising industrial policy in the European Union.
PolishECDC publikuje codzienne uaktualnienia.
PolishRisk Management Plan), przedstawionego w module 1. 8. 2 pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i, że wszelkie uaktualnienia RMP będą wymagały zgody CHMP.
In order to address the quality defect in relation to the crystal formation in the patches, the MAH commits to:
PolishJest to maksymalny zaproponowany czas i oczywiście w wielu przypadkach wnioski dotyczące uaktualnienia listy będą zaprezentowane w krótszym czasie.
This is the maximum time proposed and of course in many cases proposals for updating the list will be presented in a shorter time.
PolishWymaga on uaktualnienia.
PolishPoprzednie rozporządzenie, którego projekt sporządzono dziewięć lat temu, było bardzo przestarzałe, w związku z czym zachodziła konieczność jego uaktualnienia.
The previous regulation, drafted nine years ago, was hopelessly behind the times, and it was necessary to bring it up to date.
PolishNiektóre systemy operacyjne są ponadto wyposażone w mechanizm automatycznych aktualizacji, dzięki któremu wszelkie uaktualnienia są pobierane samoczynnie tuż po ich udostępnieniu.
Some operating systems also offer automatic updates, so that you can automatically get updates soon after they're available.
PolishUmowy handlowe UE z tym krajem niezmienione od 20 lat wymagały uaktualnienia, zwłaszcza w czasach wielkiej niepewności finansowej na świecie.
The EU's trade and commercial agreements with this country, unchanged for 20 years already, needed to be updated especially at such times of worldwide great financial exposure.
PolishRozwój zrównoważonego, odpowiedzialnego, wysokiej jakości sektora turystyki wymaga uaktualnienia i poprawy ram prawnych europejskich statystyk w tej dziedzinie.
The development of a sustainable, responsible, high quality tourism sector requires the legal framework for European statistics in this area to be updated and improved.
PolishA zatem jest to kolejny przypadek uaktualnienia obowiązującego prawodawstwa zgodnie z nową procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą na podstawie decyzji w sprawie komitologii.
This is therefore yet another case of updating the legislation in force in line with the new regulatory procedure with scrutiny under the Comitology Decision.
PolishW tej kwestii Komisja przygotowuje codzienne uaktualnienia przekazywane do sieci komunikacyjnych Komitetu ds.
In this regard, the Commission draws up daily updates, shared with the Health Security Committee communicators' network and food safety authorities.