Como se fala "ułożyć" em inglês

PL

"ułożyć" em inglês

PL ułożyć
volume_up
{verbo}

1. geral

ułożyć (também: rozkładać, rozłożyć, układać)
volume_up
to dispose {v.} (papers, books)
ułożyć (também: wyrazić, wyrażać, sformułować, układać)
volume_up
to phrase {v. tr.}
ułożyć (também: tresować, poskromić, oswoić, oswajać)

2. "coś według wielkości"

ułożyć (também: posortować)
volume_up
to gradate {v.} (sth according to size)

Sinônimos (polonês) para "ułożyć":

ułożyć

Exemplos de uso para "ułożyć" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishGdyby udało się ułożyć tak dużo kubków w prawdziwym życiu byłoby to takiej wielkości.
And if you could actually stack up that many cups in real life, that's the size it would be.
PolishPsa należy ułożyć w pozycji opisanej przy sposobie zakładania implantu.
Position the dog as described for administration of the implant.
Polish. ~~~ Dźwięki można ułożyć w sekwencję i dowolnie ją modyfikować.
And you can inject these sounds into a sequence that you can assemble into the pattern that you want.
PolishW wygodnym, dobrze oświetlonym miejscu ułożyć w zasięgu ręki ampułko- strzykawkę Dynepo. zw
Find a comfortable, well-lit place and put the Dynepo pre-filled syringe where you can reach it. ct
Polish. ~~~ Jak ułożyć galaktyki w taki wzór?
There's a more complicated process going on here.
PolishMożemy wyodrębnić te słowa - nazywam je "tajemnicami" - i ułożyć je alfabetycznie.
And we can actually isolate just the words -- I call them secrets -- and we can cause them to form an alphabetical list.
PolishZanim jednak będzie mogła uzyskać status członkowski należy jeszcze ułożyć bardzo ważne kawałki tej układanki.
Important pieces of the jigsaw have yet to be put in place before membership can be accomplished.
PolishW rzeczywistości, mogę teraz wziąć psa, podzielić na części i ułożyć znowu w linearny łańcuch, który będzie się zwijał z sekwencji.
And now I can actually define that three-dimensional object as a sequence of bits.
PolishCzy można ułożyć pyszne menu bez foie gras?
Can we produce a menu that's delicious without foie gras?
PolishJeśli wystąpi niedociśnienie, pacjenta należy ułożyć w pozycji na plecach, szybko podać sole i płyny.
If hypotension occurs, the patient should be placed in a supine position, with salt and volume replacements given quickly.
PolishBiałka muszą się ułożyć, umocnić i usztywnić.
The proteins have to set up, strengthen and firm up.
PolishZdążyłem ułożyć plan, miejsca i wszystko inne.
Thank God I announced the locations and everything.
PolishZ zastosowaniem techniki aseptycznej ułożyć w polu sterylnym jedną strzykawkę, jedną igłę i wewnętrzne opakowanie zawierające podłoże.
Using sterile technique, place one syringe, one needle and the matrix inner package in the sterile field.
PolishUłożyć na czystej powierzchni:
Set up the following items on a clean surface.
PolishOTWIERANIE: aby otworzyć aparat do inhalacji Diskus, należy uchwycić osłonę jedną ręką, a kciuk drugiej ułożyć we wgłębieniu obudowy.
OPEN: to open your Diskus, hold the outer case in one hand and put the thumb of your other hand on the thumbgrip.
PolishPrzedłożono 400 propozycji zmian, dlatego chciałabym podziękować posłowi sprawozdawcy, ponieważ starał się ułożyć je w sensowną całość.
There were 400 amendments, and I would like to thank the rapporteur because he has tried to make some sense of it.
PolishW przypadku wystąpienia niedociśnienia tętniczego pacjenta należy ułożyć w pozycji na plecach i skorygować objętość krwi krążącej.
If hypotension occurs, the patient should be placed in a supine position and blood volume correction should be undertaken.
PolishJest to absurdalny przykład tego, jak źle sprawy mogą się ułożyć, gdy pozwolimy na to, aby indywidualne interesy i branża rządziły polityką.
This is an absurd example of how bad it can get when we allow individual interests and the industry to govern policy.
PolishUłożyć sukę na grzbiecie.
PolishPotem myślę: można dodać śnieg, albo burzę z piorunami, mogę tu się zatrzymać i ułożyć je w film.
And they come up one at a time, and then I think, "OK, well maybe we can have it snow, or we can have a thunderstorm," and I can hold it there and turn them into videos.