Como se fala "ułatwienie" em inglês

PL

"ułatwienie" em inglês

PL ułatwienie
volume_up
{neutro}

ułatwienie
Inną ważną rzeczą jest ułatwienie uczestnictwa MŚP w tym programie.
The other important thing is the facilitation of the participation of SMEs in the programme.
Dziękuję pani komisarz za odpowiedź i ułatwienie mi kolejnego pytania..
I thank the Commissioner for her response and for her facilitation of a further question.
Od dziś ułatwienie działania małych i średnich przedsiębiorstw powinno być priorytetem każdego dokumentu i każdej sprawy.
From now on, the facilitation of the operation of SMEs should be a priority in all documents and all subjects.

Sinônimos (polonês) para "ułatwienie":

ułatwienie
ułatwić

Exemplos de uso para "ułatwienie" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishW dobie kryzysu finansowego szczególnie ważne jest ułatwienie uzyskiwania kredytów.
At a time of crisis it is especially important to make credits easier to obtain.
PolishTakiemu kontaktowi wydatnie sprzyja zaś ułatwienie mobilności mieszkańcom regionu.
This is very much fostered if it becomes easier for the people of the region to be mobile.
PolishNaszą aspiracją było jednak pójście dalej i ułatwienie osiągnięcia pożądanego celu.
Our aspiration, however, was to go further and make it easier to achieve the desired aim.
PolishRozwiązanie to stanowi pewne ułatwienie przy aktualizacji FAKTÓW w 22 wersjach językowych.
This page-wise arrangement makes updating the FACTS in 22 languages somewhat easier.
PolishRolnicy proszą o mniejszą liczbę kontroli i inspekcji oraz o ułatwienie im działalności.
They ask for fewer checks and controls and easier ways of doing business.
PolishBędzie to ułatwienie dla wielu krajów, szczególnie tam, gdzie dotyczy to sektora ochrony zdrowia.
This will help many countries, particularly where the health sector is concerned.
PolishPo drugie popieram uproszczenie i ułatwienie stosowania obu dyrektyw.
Secondly, I support the simplification and easing in the application of both directives.
PolishSytuacja społeczna Romów i ułatwienie im dostępu do rynku pracy w UE (
The social situation of the Roma and their improved access to the labour market in the EU (
PolishCelem tego programu jest ułatwienie naszym dzieciom zdrowego startu w życiu.
The aim of the programme is to help make it easier for our children to get a healthy start in life.
PolishPodziękowano panu osobiście za ułatwienie zorganizowania tej konferencji.
You were thanked personally for facilitating that conference.
PolishMuszę skrytykować jeszcze jeden punkt: ułatwienie mobilności pracowników służby zdrowia.
There is one other point that I must criticise: facilitating the mobility of health professionals.
PolishDoskonała jakość dźwięku wpływa ponadto na ułatwienie współpracy wewnętrznej w centrum.
Maximum comfort Uncomfortable headsets aren’t an option, at least not if you value employee retention.
PolishNie można powiedzieć, że jest to zwiększanie uciążliwości status quo, lecz przeciwnie, jego ułatwienie.
One cannot say that this is making the status quo even heavier; it is making it lighter.
PolishWraz z opracowywaniem nowych sposobów na ułatwienie wyszukiwania wyświetlane będą nowe lub zmienione opcje.
As we develop new ways to help you search, you'll see new or changed options appear.
PolishDobrą stroną jest ułatwienie działania graczowi, jak również ułatwienie kupna i postawienia zakładu.
The upside is that it facilitates the punter and it makes it easier to get and to place a bet.
PolishIch zadaniem jest ułatwienie prowadzenia samochodu i redukcja ryzyka, że kierowca straci panowanie nad pojazdem.
They aim to make driving easier and reduce the risk of loss of concentration.
Polish. - Pozytywnie oceniam to sprawozdanie, gdyż ma ono na celu ułatwienie życia legalnym imigrantom.
in writing. - I welcome this report, which is designed to make life easier for legal migrants.
PolishMam na myśli w szczególności ułatwienie dostępu dla prasy.
I mean this with particular reference to access to the press.
PolishPoprawki te mają na celu ułatwienie życia eksporterom broni.
The amendments seek to make life easier for arms exporters.
PolishPopieram ułatwienie dostępu dla wspomnianych grup od roku 2008 i obniżenie opłaty wizowej do kwoty 35 euro.
I support the improved access for those groups from 2008 and the lowering of the visa fee to EUR 35.