Como se fala "twórca" em inglês

PL

"twórca" em inglês

PL twórca
volume_up
{masculino}

twórca (também: stwórca, kreator)
volume_up
creator {subst.}
David Milch, twórca m.in. "Deadwood" dobrze to opisuje.
David Milch, creator of "Deadwood" and other amazing TV shows, has a really good description for this.
The creator is a sharecropper in this story.
The creator doesn't have any rights.
twórca
volume_up
maker {subst.}
I call myself a maker of things.
Prowadzi ona do Turyngii, do Christiana Friedricha Buschmanna, syna sławnego twórcy instrumentów.
The journey led to Thuringia, and the son of a famous instrument maker.
Ale czasami, dobrze jest pomyśleć o sobie jako o twórcy.
But at one time, it was fairly commonplace to think of yourself as a maker.
twórca (também: architekt, budowniczy)
volume_up
architect {subst.}
Dziękuję również panu Cremersowi, kontrsprawozdawcy, który był prawdziwym twórcą treści porozumienia.
Many thanks also to Mr Cremers, our shadow rapporteur, who was the real architect of the content of the agreement.
Jako jeden z twórców obecnych instytucji europejskich był on członkiem tej Izby przez okres dziesięciu lat.
As one of the architects of the present European institutions, Altiero Spinelli was a Member of this Parliament for ten years.
twórca (também: wynalazca, rzemieślnik, sprawca)
volume_up
artificer {subst.}
twórca (também: autor, pomysłodawca, sprawca)
twórca (também: autor)
volume_up
author {subst.}
Twórca tego nowego urządzenia wskazującego siedzi tam, więc mogę przeciągnąć to stąd tam.
The author of this new pointing device is sitting over there, so I can pull this from there to there.
Co oznacza to jednak dla autorów, twórców, artystów i wydawców?
However, what does it mean for authors, creative people, artists and publishers?
Jednak znakomita większość autorów, wykonawców i twórców jest takiej możliwości wyboru pozbawiona.
However, the vast majority of authors, performers and creators do not have this choice.

Exemplos de uso para "twórca" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishTutaj mamy jednego takiego sfrustrowanego naukowca Moshe Pritsker - twórca Jove.
Here's one such frustrated scientist, Moshe Pritsker, the founder of Jove.
PolishNawiasem mówiąc, UE była już przywoływana na innych kontynentach jako ważny twórca trendu.
It has, by the way, already been hailed on other continents as an important trendsetter.
PolishJames Ellroy uważa, że Fred Sexton, twórca Sokoła Maltańskiego, zabił mu matkę.
Now, James Ellroy believes that Fred Sexton, the sculptor of the Maltese Falcon, killed James Elroy's mother.
PolishTwórca ten niewątpliwie poszukuje ekstremów: wrzasku i ciszy.
Nevertheless, clear lines can be seen in his theatrical work.
PolishChester Carlson, twórca kopiarki, był rzecznikiem patentowym.
And Chester Carlson, the inventor, was a patent attorney.
PolishTen twórca deszczu, Castle, podobno nie żył.
Yeah, this rainmaker, Castle, he was supposed to be dead, no?
PolishTen twórca teatralny zawsze zagląda pod powierzchnię zjawisk i najczęściej znajduje to wyraz w jego spektaklach.
Rafael Sanchez always looks beneath the surface, and this is usually reflected in his productions as well.
PolishTwórca kotków pokonał tę przepaść.
And someone who makes a LOLcat has already crossed over that gap.
PolishTwórca czegoś takiego, choćby zupełnie bezwartościowego, spróbował swoich sił i pokazał swoje dzieło.
Someone who has done something like this, however mediocre and throwaway, has tried something, has put something forward in public.
PolishTwórcą jest firma Think Fun.
PolishOppenheimer – twórca bomby.
PolishSkoro mówisz mi, że zamierzasz zostać wielkim twórcą mapy genomu ludzkiego, to lepiej żebyś wiedział, co to jest ludzki genom.
If you're telling me you're going to be the great developer of the map of the human genome, you'd better know what a human genome is.
Polishtwórca efektów specjalnych
PolishZastąpiłoby ją przeciwieństwo kultury zapisu i odczytu: kultura wyłącznie odczytu, gdzie konsumuje się twórczość, ale konsument nie jest twórcą.
They would take it away. ~~~ And in its place, we'd have the opposite of read-write culture, what we could call read-only culture.
PolishKażdy z nas jest twórcą.
PolishTwórca między innymi pomnika w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück (1955–57), który z powodu śmierci artysty nie został ukończony.
Created works including the monument at the Ravensbrück concentration camp (1955-57), which remained unfinished on account of his death. Paul Sigel
PolishOto jego twórca.
PolishJeśli jesteś twórcą formularza, możesz umożliwić wypełniającym edytowanie swoich odpowiedzi, zaznaczając opcję Zezwalaj użytkownikom na edytowanie odpowiedzi.
If you've created a form, you can allow form respondents to edit their responses by checking Allow users to edit responses.
PolishDzieje się tak, gdy twórca formularza usunął go, a następnie usunął go również z folderu Kosz na swojej liście dokumentów.
Tell us how we're doing - Answer five short questions about your help center experience Looking to learn more about the new Google bar at the top of Docs? Click here.
PolishAlan Turing jest twórcą testu Turinga, który wyjaśnia nam, że możemy uznać maszynę za inteligentną tylko wtedy, gdy zachowuje się tak samo jak człowiek.
And Alan Turing defined the Turing test, which is essentially saying, we'll know if something's intelligent if it behaves identical to a human.