Como se fala "tutaj" em inglês

PL

"tutaj" em inglês

EN

PL tutaj
volume_up
{advérbio}

tutaj (também: dotąd, tu)
volume_up
here {adv.}
I tutaj ... ~~~ Mam tutaj specjalne sukno.
And here, I had a mat here to make it a little -- the critical moment is -- sorry.
Tutaj Brad wykonuje jedną z póz Ekmana, a tutaj uzyskane w ten sposób dane oraz model.
And here's the resulting data that comes from that, the model that comes from that.
Należy się tutaj skupić na pogłębionej integracji gospodarczej w przyszłości.
It is necessary, here, to concentrate on improved economic integration in the future.
tutaj
O tutaj, z prawej strony, mamy element, który nazywamy modułem Stevena Spilberga.
And over here on the right, this is what we call the Steven Spielberg memorial module.
Mówi ona np. wpływ społeczny tutaj jest świetny, pięć gwiazdek.
It says, you know, social impact over here is spectacular, five stars.
Epidemia w grupie przyjaciół jest przesunięta do lewej, tutaj.
The epidemic in the friends group has shifted to the left, over here.
tutaj
volume_up
hither {adv.} [arc.]

Sinônimos (polonês) para "tutaj":

tutaj

Exemplos de uso para "tutaj" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishJedną z wielu możliwości jest tutaj europejski rynek kapitału wysokiego ryzyka.
A European venture capital market is just one of many measures that can be taken.
PolishNa szczeblu europejskim należy określić wartości referencyjne, i o to tutaj chodzi.
The reference values must be laid down at European level, and that is the case.
PolishTutaj mamy większe zagęszczenie, więc jest też więcej transportu publicznego.
And this is where we have more density; it's where we have more public transport.
PolishTo dobrze, że to tutaj poruszacie, ale co w tej sprawie robią państwa członkowskie?
It is right that you put that there, but what are Member States doing about it?
PolishWchodząc do sali, tak jak wszedłem tutaj, nie ma pojęcia co ludzie o mnie myślą.
If I were to walk into a room -- like right now, I have no idea what you think of me.
PolishOczywiście witamy przedstawicieli Rady, lecz przybyli tutaj na następną debatę.
The Council is, of course, welcome, but they have come for the next debate.
PolishPragnę tutaj zacytować spostrzeżenie Thomasa Jeffersona o odległym rządzie.
Let me quote an observation that Thomas Jefferson made about remote government.
PolishTutaj widzimy europejski dziedziniec, i mieszankę 124 różnych rodzajów zabawy.
This is a courtyard in Europe, and a mixture of 124 different kinds of play.
PolishDzisiejsza mowa jest na temat mózgów i, hurra, mam gdzieś tutaj fana mózgów.
And today's talk is about brains and, yay, somewhere I have a brain fan out there.
PolishPowiedziałem sobie wówczas, pośród setki innych chłopców, że tutaj jest moje miejsce.
So I said to myself, with all these hundred other boys, this is where I belong.
PolishPoseł sprawozdawca proponuje szereg ważnych środków, których nie będę tutaj powtarzać.
The rapporteur proposes a number of valid measures, which I shall not reiterate.
PolishJednak jestem zadowolony, że reprezentuje ją tutaj mój przyjaciel, pan Németh.
However, I am pleased that she is being represented by my friend, Mr Németh.
PolishWydaje mi się, że naprawdę traktat lizboński nie jest tutaj warunkiem sine qua non.
It seems to me that, in reality, the Treaty of Lisbon is not a sine qua non.
PolishInnymi słowy, chodzi tutaj o kwestię, czy jest się optymistą czy pesymistą.
This, in other words, is a question of whether you are an optimist or a pessimist.
PolishPowinniśmy wszyscy działać razem, a Komisja powinna tutaj odegrać wiodącą rolę.
We should all pull together and the Commission should certainly take the lead in this.
PolishPrzyjeżdża on tutaj i mówi: "Potrzebujemy wielkiego pakietu stymulującego.
So he comes over to this country, and he says, "We need a big fiscal stimulus."
PolishPadły tutaj wszystkie opinie o tym, ale pan Dimas się do tego nie odniósł.
Many opinions were put forward on this subject, but Mr Dimas did not discuss them.
PolishChodzi tutaj o Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn i jego finansowanie.
This is to do with the European Institute for Gender Equality and its funding.
PolishChciałbym tutaj wyrazić się jasno - euroobligacje jako takie są interesującą koncepcją.
On this point let me be clear. eurobonds in themselves are an interesting idea.
PolishZgadzam się w wielu aspektach z niektórymi przedstawionymi tutaj tezami.
I feel that I've fitted in, in many ways, to some of the things that I've heard.