Como se fala "stan wyjątkowy" em inglês

PL

"stan wyjątkowy" em inglês

PL stan wyjątkowy
volume_up
{masculino}

stan wyjątkowy
Niestety, nie można wykluczyć, że stan wyjątkowy ulegnie przedłużeniu.
Unfortunately, it cannot be ruled out that the state of emergency will be extended.
Prezydent Musharaff zareagował na tę sytuację, ogłaszając stan wyjątkowy.
President Musharaff has responded to this situation by declaring a state of emergency.
Całą sytuację można opisać jako ciągły stan wyjątkowy.
The whole situation could be described as a permanent state of emergency.

Exemplos de uso para "stan wyjątkowy" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishNiestety, nie można wykluczyć, że stan wyjątkowy ulegnie przedłużeniu.
Unfortunately, it cannot be ruled out that the state of emergency will be extended.
PolishPrezydent Musharaff zareagował na tę sytuację, ogłaszając stan wyjątkowy.
President Musharaff has responded to this situation by declaring a state of emergency.
PolishObecny stan wyjątkowy nie jest jedynie drobnym problemem z ropą naftową.
The current emergency is not a minor political difficulty over oil.
PolishDzisiejsze wieści, zgodnie z którymi stan wyjątkowy będzie zawieszony, są również pozytywnym znakiem.
Today's news that the state of emergency will be lifted is also a positive sign.
PolishCałą sytuację można opisać jako ciągły stan wyjątkowy.
The whole situation could be described as a permanent state of emergency.
PolishStan wyjątkowy jest uzasadniony w przypadku klęsk żywiołowych, katastrof czy innych wydarzeń tego rodzaju.
A state of emergency is justified by natural disasters or catastrophes or events of that kind.
PolishPrezydent Pakistanu musi - i to musi być nasze ultimatum - natychmiast odwołać stan wyjątkowy.
The President of Pakistan must - and these must be our baselines - end the state of emergency immediately.
PolishIdea, że mamy stan wyjątkowy, ale wybory powinny przebiegać bez zakłóceń, jest bez sensu.
This idea that there is a state of emergency but the elections should go ahead undisturbed does not hold water.
PolishDemokracja jest zagrożona, a rząd ogłosił stan wyjątkowy.
Democracy is threatened and the country finds itself in a government-declared state of emergency.
PolishJak wiemy stan wyjątkowy został odwołany 16 marca.
As we know, the state of emergency was revoked on 16 March.
PolishPowinien on znieść stan wyjątkowy, ogłosić termin wyborów i datę, kiedy wreszcie zdejmie swój mundur.
He should end the state of emergency, announce a date for elections and a date on which he will give up his uniform.
PolishOgłoszono stan wyjątkowy, prosząc o wzmocnienie stacjonującej dotychczas 1 600 osobowej grupy sił pokojowych.
A state of emergency was declared and a request made for the then 1 600-strong peacekeeping force to be reinforced.
PolishIndira Gandhi ogłosiła stan wyjątkowy w 1975 roku.
Indira Gandhi declared emergency rule in 1975.
PolishJeśli nie, tak jak powiedziałam, stan wyjątkowy musi być zniesiony bardzo szybko, a swobody obywatelskie przywrócone.
If not, as I said, the state of emergency would have to be lifted very quickly and civil liberties restored.
PolishPo pierwsze, kiedy w takich przypadkach ogłaszany jest stan wyjątkowy, należy najpierw poinformować Radę Europy.
Firstly, when a state of emergency is declared, in cases like this, the Council of Europe has to be informed first.
PolishMamy stan wyjątkowy i musimy zareagować.
We are in a state of emergency and we must respond.
PolishWprowadzając 3 listopada stan wyjątkowy, prezydent Musharraf także ujawnił raczej niezobowiązujące podejście do demokracji.
By declaring a state of emergency on 3 November, Mr Musharraf also revealed a rather casual attitude to democracy.
PolishNie będziemy jednak pouczani przez kogokolwiek, kto rok po roku nie robił nic, aby rozwiązać poważny społeczny stan wyjątkowy.
However, we will not be lectured by anyone who year after year has failed to lift a finger to resolve a serious social emergency.
PolishErewań powinien całkowicie znieść stan wyjątkowy, a przedstawiciel OBWE powinien uczestniczyć w szukaniu rozwiązania sytuacji kryzysowej.
Yerevan should lift the state of emergency entirely and the OSCE representative should assist in finding a solution to the crisis.
PolishStan wyjątkowy został wykorzystany do bezkarnego więzienia opozycji oraz silnego ograniczenia wolności prasy i słowa.
The state of emergency has been used to imprison the opposition with impunity and to impose savage restrictions on press freedom and freedom of speech.