Como se fala "sezon" em inglês

PL

"sezon" em inglês

PL sezon
volume_up
{masculino}

sezon (também: okres, pora roku, czas)
volume_up
season {subst.}
Kolejne dawki należy podawać co miesiąc przez cały sezon występowania zakażeń RSV.
Subsequent doses should be administered monthly throughout the RSV season.
W ostatnim tygodniu zaczął się sezon połowowy tuńczyka błękitnopłetwego.
Last week the bluefin tuna fishing season began.
Oto jeden pomysł: po 9/11, kiedy zamknięto lotniska, sezon grypy opóźnilł się o dwa tygodnie.
So one thought is: after 9/11, when the airports closed, our flu season was delayed by two weeks.
sezon (também: przedział, okres, przeciąg, epoka)
volume_up
period {subst.}
Zaleca się, aby podać szczepionkę na co najmniej jeden miesiąc przed sezonem kleszczy, jak też ograniczać narażenie na kleszcze w okresie szczepienia.
It is recommended that the vaccination is given at least one month before the tick season and exposure to ticks be reduced during the vaccination period.
Zalecana dawka Zalecana dawka paliwizumabu wynosi 15 mg/ kg mc., podawane raz w miesiącu w sezonie spodziewanego zagrożenia zakażeniem RSV.
Recommended dose The recommended dose of palivizumab is 15 mg/ kg of body weight, given once a month during anticipated periods of RSV risk in the community.
Może to jednak spowodować ogromny tłok na zewnętrznych granicach UE, głównie na wewnętrznych przejściach granicznych w sezonie wakacyjnym lub w okresach dni wolnych od pracy.
This may, however, cause huge congestion at the EU's external borders, mainly at inland border-crossing points during holiday periods or on public holidays.
sezon (também: takt, raz, godzina, czas)
volume_up
time {subst.}
Strona główna | Authors A–Z | sezon teatralny 2009/2010 | Sezon 2008/2009 | Playing time 2007/2008 | Archives since Playing time 1999/2000
Home |  Playing time 2009/2010 | Authors A–Z | Playing time 2008/2009 | Playing time 2007/2008 | Archives since Playing time 1999/2000
Przewiduje się, że zasoby osiągną najniższy dotychczas poziom pod koniec tego sezonu, również na szczeblu światowym.
It is expected that stocks will reach an all-time low at the end of this season at worldwide level too.
To skażenie na wielką skalę ma miejsce w chwili, gdy bardzo wiele gatunków, z których wiele prawie już wyginęło, znajduje się w pełni sezonu rozrodczego.
This massive pollution has happened at a time when a great many species, many of which are disappearing, are in full spawning season.

Exemplos de uso para "sezon" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishZdenerwowałem się, gdy Yankees wygrali sezon.
I used to get upset when the Yankees won the series.
PolishBądźcie gotowi już wkrótce, ponieważ wiosną ponownie ruszy sezon wyścigów konnych i pan McCreevy nie będzie już tutaj obecny.
Be ready soon, because the horse racing will start again in the spring and so Mr McCreevy will once again no longer be here.