Como se fala "rozrost" em inglês

PL

"rozrost" em inglês

PL rozrost
volume_up
{masculino}

Ten rozrost ułatwia UE i jest to cena, jaką musimy płacić za większą wolność i dobrobyt.
The expansion is facilitated by the EU, a price we are obliged to pay for increased freedom and prosperity.

Sinônimos (polonês) para "rozrost":

rozrost

Exemplos de uso para "rozrost" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishMamy okazję obserwować rozrost biurokracji, który ma służyć potrzebom biurokracji.
What we see is that the bureaucracy is expanding to service the needs of the bureaucracy.
PolishŁagodny rozrost i współistniejące przekrwienie górnych dróg moczowych, przewlekłe
Benign hyperplasia and concomitant congestion of the upper urinary tract, chronic urinary ract
PolishZaczną planować rodziny z dwójką dzieci i powstrzymają rozrost populacji.
And they'll get a two-child family without a stop in population growth.
Polishłagodny rozrost tkanki gruczołu sutkowego u starszych mężczyzn (ginekomastia).
a slight development in breast tissue in older men (gynaecomastia)
PolishWirusy brodawczaka powodują powstawanie brodawek (kłykcin) i nieprawidłowy rozrost tkanek.
Papillomaviruses are viruses that cause warts and abnormal tissue growth.
PolishLek może spowolnić lub zahamować rozrost komórek raka, lub może je zniszczyć.
It may slow or stop cancer cells from growing, or may kill them.
PolishWirusy brodawczaka powodują brodawki i nieprawidłowy rozrost tkanek.
Papillomaviruses are viruses that cause warts and abnormal tissue growth.
PolishRozrost endometrium i ciężka niewydolność wątroby są przeciwwskazaniami do długotrwałego
Pre-existing endometrial hyperplasia and severe hepatic failure are contra-indications in long-term use
PolishWzór na kształt dendrytu imituje rozrost grzybni, czyli odpowiednika korzeni roślin.
The dendritic pattern you see mimics the growth of mushroom mycelia, which are the equivalent of plant roots.
PolishPierwszy powód: zerowa tolerancja i jej rozrost.
So that's the first reason: zero tolerance policies and the way they're lived out.
PolishHER2 występuje w dużych ilościach na powierzchni niektórych komórek rakowych i pobudza ich rozrost.
HER2 is found in large amounts on the surface of some cancer cells where it stimulates their growth.
PolishCzęściowo ten nas rozrost jest powodowany przez prasę.
Part of this is we took a beating in the press for all our growth.
Polishchłoniaki lub rozrost tkanek układu chłonnego po przeszczepieniu
Lymphoma / post transplant lymphoproliferative disorder
PolishWpływ na rozrost nowotworu Epoetyny są czynnikami wzrostu, które przede wszystkim stymulują wytwarzanie krwinek czerwonych.
Effect on tumour growth Epoetins are growth factors that primarily stimulate red blood cell production.
PolishW badaniach na myszach, estrogeny indukowały powstawanie nowotworów jajników i jąder, a także nadmierny rozrost kości i raka kości.
In mice, estrogens induce ovarian and testicular tumours as well as hyperostosis and osteosarcomas.
PolishObserwowano również metaplazję jelitową oraz rozrost komórek Leydiga i łagodne nowotwory Leydinga wywodzące się z tych komórek.
Intestinal metaplasia was also observed, as were Leydig cell hyperplasia and benign Leydig cell tumours.
PolishLek niszczy komórki rakowe, zmniejsza wielkość guza i opóźnia jego rozrost oraz wydłuża czas przeżycia pacjenta.
It is used to kill cancer cells, shrink the size of the tumour, delay the growth of the tumour, and extend your survival.
PolishSplątanie, choroby nerek o ostrym przebiegu, suchość w ustach, utrata włosów, łuszczyca, rozrost gruczołów piersiowych u mężczyzn.
Rare side effects Confusion, acute kidney problems, dry mouth, hair loss, psoriasis, enlargement of breasts in men.
Polishłagodny rozrost gruczołu krokowego
PolishU obu gatunków zwierząt obserwowano zwiększenie aktywności reninowej osocza i przerost/ rozrost aparatu przykłębuszkowego nerek.
In both species, increased plasma renin activity and hypertrophy/ hyperplasia of the renal juxtaglomerular cells were observed.