Como se fala "rozbrzmiewać" em inglês

PL

"rozbrzmiewać" em inglês

PL rozbrzmiewać
volume_up
[rozbrzmiewam|rozbrzmiewałbym] {verbo imperfectivo}

1. geral

rozbrzmiewać (também: rozbrzmieć)
rozbrzmiewać (também: huczeć, zahuczeć, rozbrzmieć, zabrzmieć)
rozbrzmiewać (também: huczeć, zahuczeć, rozbrzmieć, zabrzmieć)
rozbrzmiewać (também: rozbrzmieć)
Gdybyśmy stali blisko, nasze ucho rozbrzmiewałoby ściskaniem i rozciąganiem przestrzeni.
If you were standing near enough, your ear would resonate with the squeezing and stretching of space.
Pani Komisarz Vassiliou! Dźwięki tej wiolonczeli z Sarajewa, tej, o której mówiła pani poseł Pack, rozbrzmiewają w Europie głośniej niż niezliczone regulacje.
Mrs Vassiliou, the chords played by that violin in Sarajevo, the one Mrs Pack told us about, resonate more with our Europe than with a multitude of regulations.
Masowa mobilizacja robotników oraz rozbrzmiewające w trakcie referendów głosy sprzeciwu ujawniają rosnące niezadowolenie społeczne z tej polityki i otwierają drogę do jej uchylenia.
The mass mobilisation of workers and the resounding 'no' votes in referendums reveal growing popular outrage at this policy and open the way to its repeal.

2. "czymś"

rozbrzmiewać (também: wypełniać się, obfitować w)
Gdybyśmy stali blisko, nasze ucho rozbrzmiewałoby ściskaniem i rozciąganiem przestrzeni.
If you were standing near enough, your ear would resonate with the squeezing and stretching of space.
Pani Komisarz Vassiliou! Dźwięki tej wiolonczeli z Sarajewa, tej, o której mówiła pani poseł Pack, rozbrzmiewają w Europie głośniej niż niezliczone regulacje.
Mrs Vassiliou, the chords played by that violin in Sarajevo, the one Mrs Pack told us about, resonate more with our Europe than with a multitude of regulations.