Como se fala "radować się" em inglês

PL

"radować się" em inglês

PL

radować się [raduję się|radowałbym się] {verbo reflexivo}

volume_up
1. geral
Radować się będą święci w chwale Bożej, a śpiewać będą w pokojach swych.
Let the saints exult in glory: Let them sing for joy upon their beds.
Z którego będziesz miał radość i wesele, i wiele ich radować się będą z narodzenia jego.
And thou shalt have joy and gladness; and many shall rejoice at his birth.
Chcemy Boga, który potrafi płakać z tymi, którzy płaczą i radować się z tymi, którzy się radują.
We want a God who can weep with those who weep, and rejoice with those who rejoice.
Nasyćże nas z poranku miłosierdziem twojem; tak, abyśmy wesoło śpiewać i radować się mogli po wszystkie dni nasze.
Oh satisfy us in the morning with thy lovingkindness, That we may rejoice and be glad all our days.
2. "czymś"
radować się
volume_up
to joy [joyed|joyed] {v.} [poét.] (in sth)
Z którego będziesz miał radość i wesele, i wiele ich radować się będą z narodzenia jego.
And thou shalt have joy and gladness; and many shall rejoice at his birth.
Radować się będą święci w chwale Bożej, a śpiewać będą w pokojach swych.
Let the saints exult in glory: Let them sing for joy upon their beds.
Kapłanów jego przyoblokę zbawieniem, a święci jego weseląc się, radować się będą.
Her priests also will I clothe with salvation; And her saints shall shout aloud for joy.

Traduções parecidas para radować się em Inglês

radować verbo
English
się pronome

Exemplos de uso para "radować się" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishRadować się będą i wykrzykać narody; bo ty będziesz sądził ludzi w sprawiedliwości, a narody będziesz sprawował na ziemi.
Let the peoples praise thee, O God; Let all the peoples praise thee.