Como se fala "przemyt broni" em inglês

PL

"przemyt broni" em inglês

PL

przemyt broni {masculino}

volume_up
przemyt broni

Traduções parecidas para przemyt broni em Inglês

przemyt substantivo
English
bronić verbo

Exemplos de uso para "przemyt broni" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishSzerząca się powszechnie korupcja oraz przemyt broni i narkotyków wywołują niepokój w tym regionie.
The rampant, widespread corruption and the smuggling of weapons and drugs sow unrest in the region.
PolishJesteś aresztowany za przemyt i sprzedaż broni.
You're under arrest for the importation and sale of contraband firearms.
PolishPrzemyt narkotyków, broni i ludzi zagraża stabilizacji tych krajów, ale również naszego kontynentu.
Trafficking in drugs, arms and human beings is threatening the stability of these countries, but also that of our own continent.
PolishRealistyczne rozwiązanie musi uwzględniać tunele prowadzące na drugą stronę granicy, zwłaszcza przy Trasie Filadelfijskiej, żeby powstrzymać przemyt broni.
A viable solution must address the tunnels across the borders, especially along the Philadelphia route, to prevent the smuggling of weapons.
PolishTo, o czym tu mówimy, to przemyt i niektóre z jego bardziej niebezpiecznych odmian, takie jak przemyt broni i narkotyków czy kontrola odpływu kapitału.
What we are talking about here is smuggling and some of its more dangerous varieties, such as arms and drug smuggling, and controls of capital outflows.