Como se fala "powiększyć" em inglês

PL

"powiększyć" em inglês

PL powiększyć
volume_up
{verbo}

powiększyć
volume_up
to extend {v.} (enlarge)
W następstwie takich samych decyzji odnoszących się do innych państw, strefa ta powiększy się teraz o Słowację.
Following on from identical decisions regarding other states, it will now extend to Slovakia.
Popieram sprawozdanie posła Marinescu ponieważ polityka rozszerzenia UE oraz aktywna polityka sąsiedztwa powiększyły europejski rynek lotniczy do 37 państw.
I support the Marinescu report because the EU's enlargement policy, together with an active neighbourhood policy, has extended the European aviation market to 37 countries.
powiększyć

Sinônimos (polonês) para "powiększyć":

powiększyć

Exemplos de uso para "powiększyć" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishZajmijcie jednoznaczne stanowisko i powiedzcie, że fundusz kryzysowy trzeba powiększyć.
Take a stance on this point and say that the crisis fund needs to be enlarged.
PolishDa się zrobić pewne rzeczy, aby powiększyć mózg o nowe komórki mózgowe.
Now, there's some things that you can do to make your brain grow new brain cells.
PolishAby powiększyć lub pomniejszyć rysunek, kliknij przycisk Powiększ na pasku narzędzi.
To zoom in and out on your drawings, click the Zoom button in the toolbar.
PolishŻeby ją powiększyć, potrzebujemy rzeki, autostrady albo linii telefonicznych.
But in order to expand that, you need a river, or you need a highway, or you need telephone lines.
PolishMożna spróbować powiększyć ich pojemność poprzez nadbudowy.
You could try and expand the capacity by doing additions on all the existing apartments.
PolishGdyby go powiększyć, wyglądałby jak księżyc, ale to jest zdjęcie Ziemi.
And if I blow it up there, you see it. ~~~ It looks like a moon, but in fact, it's a picture of Earth.
Polish. ~~~ Można spróbować powiększyć ich pojemność poprzez nadbudowy.
Imagine half the people who wanted to be in apartments already had them; the other half aren't there yet.
PolishKliknij zdjęcie, aby je powiększyć.
The image below is produced by AXIS M1054 Network Camera. Click on the picture to enlarge it.
PolishJak możecie zauważyć, wciąż używam tych samych gestów za pomocą 2 palców, aby bezbłędnie to powiększyć.
But as you can see, I can use the same two-fingered gestures to go down and go in really seamlessly.
PolishNie tędy droga, bo – jak pamiętacie – musielibyśmy powiększyć produkcję rolną o 70%.
And if you remember that we need to increase agricultural production by 70 percent, we're not going to make it that way.
PolishKliknij zdjęcie, aby je powiększyć.
The image below is produced by AXIS M3114-R Network Camera. Click on the picture to enlarge it.
PolishA więc potrzebowałem powiększyć powierzchnię skrzydeł aby mieć lepszą kontrolę, uzyskać większe siły.
And so what we needed to do was increase the wing area so that we just had more grip, develop higher forces.
PolishMogę przeglądać, powiększyć, obracać bez żadnego wysiłku.
I can pan, zoom and rotate it effortlessly.
PolishKliknij zdjęcie, aby je powiększyć.
The images below are produced by AXIS P5534 PTZ Dome Network Camera. Click on the pictures to enlarge them.
PolishKażdy element można kliknąć i powiększyć.
Each of these can be clicked and we can blow it up.
PolishCzy można to powiększyć i zastosować wszędzie?
Can we really embed robotics into every part?
PolishChciałbym powiększyć fragment Księżyca.
I would like to kind of zoom in on the moon.
PolishAle co najlepsze - mogę użyć dwóch palców, złapać zdjęcie i rozciągając - powiększyć je - ot tak po prostu.
But what's even cooler is that if I have two fingers, I can actually grab a photo and then stretch it out like that really easily.
PolishKażdą kropkę można kliknąć i powiększyć.
PolishPowiększyć je.