PL powiększenie
volume_up
{neutro}

1. geral

powiększenie (também: przesada, przesadzenie)
powiększenie (também: wzrost)
powiększenie (também: rozszerzenie)
Zaburzenia wytrysku, powiększenie piersi, ginekomastia, impotencja, krwotok miesiączkowy
Abnormal ejaculation, breast enlargement, gynecomastia, impotence, menorrhagia
powiększenie gruczołów piersiowych u mężczyzn, mleczna wydzielina z gruczołów piersiowych
enlargement of the male breast gland, milky secretions from the breast gland.
Powiększenie Unii Europejskiej było ostatnim aktem wyzwolenia Romów.
The European Union enlargement was the last act of Roma liberation.
powiększenie (também: zbliżenie)
volume_up
zoom {subst.}
Aby tekst był bardziej czytelny, zmień powiększenie.
To see the text more clearly, zoom in and out on the page.
Została wprowadzona do systemu informacji geograficznej który pozwala mi zrobić powiększenie.
It's held in a geographic information system which allows me to zoom in.
Sprytnym jest wykonanie gestu za pomocą dwóch palców, powiększenie jest natychmiastowe.
But what's neat about that is, again, I showed you that two-finger gesture that allows you to zoom in really quickly.

2. fotografia

powiększenie
volume_up
blow-up {subst.}
OK; widzę tu rinowirusa -- tutaj jest powiększenie jego kodu kreskowego -- ale co z różnymi odmianami rinowirusa?
All right, I can see a rhinovirus -- and here's the blow-up of the rhinovirus's little barcode -- but what about different rhinoviruses?

3. medicina: "otworu, przewodu"

powiększenie (também: rozszerzenie, poszerzenie, udrożnienie)
volume_up
dilatation {s. sing.}

4. astronomia

powiększenie
volume_up
zoom {subst.}
Aby tekst był bardziej czytelny, zmień powiększenie.
To see the text more clearly, zoom in and out on the page.
Została wprowadzona do systemu informacji geograficznej który pozwala mi zrobić powiększenie.
It's held in a geographic information system which allows me to zoom in.
Sprytnym jest wykonanie gestu za pomocą dwóch palców, powiększenie jest natychmiastowe.
But what's neat about that is, again, I showed you that two-finger gesture that allows you to zoom in really quickly.
powiększenie
powiększenie
volume_up
power {subst.}

Sinônimos (polonês) para "powiększenie":

powiększenie
powiększyć

Exemplos de uso para "powiększenie" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishPonieważ powiększenie funduszu kryzysowego położy kres spekulacji przeciwko euro.
Because having an enlarged crisis fund will put an end to speculation against the euro.
PolishPowiększenie wątroby, zażółcenie skóry lub białkówek oczu spowodowane problemami z
Enlarged liver, yellowing of the skin or whites of the eyes caused by liver or blood problems
PolishWydaje nam się to bezwzględnie konieczne z uwagi na powiększenie w tym roku obszaru Schengen.
This seems absolutely essential to us as the Schengen area was enlarged this year.
PolishZaburzenia krwi i układu chłonnego Rzadko: leukocytoza, uogólnione powiększenie węzłów chłonnych.
Blood and the lymphatic system disorders Rare: leukocytosis, lymphadenopathy.
PolishPowiększenie wątroby, żółtaczka, hiperbilirubinemia * Hepatotoksyczność (w tym zakończone zgonem) *
Hepatomegaly, jaundice, hyperbilirubinemia* Hepatotoxicity (including fatalities)*
PolishZaburzenia krwi i układu chłonnego Rzadko: uogólnione powiększenie węzłów chłonnych
Blood and lymphatic system disorders Rare: lymphadenopathy
PolishPowiększenie węzłów chłonnych w badaniach klinicznych było zgłaszane niezbyt często (0, 8 %).
Lymphadenopathy was uncommonly (0.8 %) reported in clinical trials.
PolishMoże wystąpić powiększenie wrodzonych zmian skórnych lub innych znamion (wcześniej istniejących).
Increased growth of birthmarks or moles (pre-existing naevi) may occur.
PolishZarówno ból w zakażonej ćwiartce, jak i powiększenie rozmiaru, wskazują na występowanie stanu zapalnego.
Both pain in the infected quarter and increased size are indicative of inflammation.
PolishZaburzenia krwi i układu chłonnego: uogólnione powiększenie węzłów chłonnych.
Blood and lymphatic system disorders Lymphadenopathy
PolishU 31 % pacjentów biorących udział w badaniach udokumentowano wyczuwalne palpacyjnie powiększenie śledziony.
% of patients in studies were documented as having palpable splenomegaly.
PolishZaburzenia krwi i układu chłonnego Przemijająca trombocytopenia, przejściowe powiększenie węzłów chłonnych
Blood and lymphatic system disorders Transient thrombocytopenia, transient lymphadenopathy
Polishpowiększenie śledziony (przeważnie bezobjawowe, również u pacjentów)
Splenomegaly (generally asymptomatic, also in patients)
Polishpowiększenie węzłów chłonnych w okolicy miejsca wstrzyknięcia
Lymphadenopathy localised to the region of the injection site
PolishZaburzenia krwi i układu chłonnego Nie znana: powiększenie regionalnych węzłów chłonnych, małopłytkowość
Blood and the lymphatic system disorders Not known: regional lymphadenopathy, thrombocytopenia
PolishPowiększenie węzłów chłonnych w badaniach klinicznych było zgłaszane niezbyt często (0, 8 %).
related to infections (skin, respiratory tract, tooth) and resolved with appropriate antibiotic therapy. ic
PolishZaburzenia krwi i układu chłonnego Powiększenie węzłów chłonnych
Blood and lymphatic system disorders Lymphadenopathy
PolishTorbiel piersi, przerost łechtaczki, powiększenie łechtaczki, świąd narządów płciowych, uczucie pieczenia pochwy
Breast cyst, clitoral engorgement, enlarged clitoris, genital pruritus, vaginal burning sensation
Polishuszkodzenie hepatocytów *, zapalenie wątroby, żółtaczka, powiększenie wątroby, niewydolność wątroby,
hepatocellular damage*, hepatitis, jaundice, hepatomegaly hepatic failure, hepatitis cholestatic, cholestasis,
PolishPowiększenie lub pomniejszenie obrazu na ekranie komputera może negatywnie wpłynąć na formatowanie lub renderowanie.
If your computer screen is zoomed in or out, it may negatively impact formatting or rendering.