Como se fala "pomnożenie" em inglês


Resultado das buscas por "pomnożyć". "pomnożenie" não está atualmente em nosso dicionário.
PL

"pomnożenie" em inglês

PL pomnożyć
volume_up
{verbo}

1. matemática

pomnożyć (também: pomnażać)
Musimy pomnożyć istniejące zasoby, a jest to wspomniane tylko w poprawkach Parlamentu.
We need to multiply the existing resources, and this is only mentioned in amendments made by Parliament.
Więc jeśli pomnożyć to razy 20 będzie to liczba jego słuchaczy.
So I suppose you could multiply that by 20 or something to get the number of people who've seen it.
Aby wyobrazić sobie, jakie mogą być tego skutki, muszą państwo pomnożyć te 146 milionów euro przez mniej więcej osiem.
You need to multiply those EUR 146 million by approximately eight in order to get an idea of what the impact could be.

2. "powiększać"

pomnożyć (também: rozszerzyć, pomnażać)
A was Pan niech pomnoży i obfitującymi uczyni w miłości jednego ku drugiemu, i ku wszystkim, jako i nas ku wam,
and the Lord make you to increase and abound in love one toward another, and toward all men, even as we also [do] toward you;

Exemplos de uso para "pomnożenie" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishMa to na celu pomnożenie kapitału; kryje się za fantazyjnymi pochlebstwami, przestrogami, napominaniami i homiliami na temat poszanowania dla różnorodności.
This is designed to enrich capital; it hides behind fanciful blandishments, admonitions, exhortations and homilies about the respect for diversity.