Como se fala "pokonać trudności" em inglês

PL

"pokonać trudności" em inglês

PL pokonać trudności
volume_up
{verbo perfectivo}

pokonać trudności (também: opanować trudności)
Kiedy muszą, potrafią one pokonać trudności i osiągnąć porozumienie dla dobra pół miliarda Europejczyków zamieszkujących w naszych granicach.
When they have to, they can overcome difficulties and reach an agreement for the greater good of the half a billion Europeans who live within our borders.

Exemplos de uso para "pokonać trudności" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishW przyszłych wieloletnich ramach finansowych muszą znaleźć się środki, które pozwolą pokonać te trudności.
The future MFF must provide measures for overcoming these difficulties.
PolishGdyby wszystkie państwa członkowskie stosowały takie same zasady, Unia Europejska byłaby w stanie pokonać wiele trudności.
If all the Member States applied the same principles, the European Union could overcome many of its difficulties.
PolishMusimy pokonać te trudności.
PolishWiemy, że Parlament od dwóch lat stara się pokonać trudności związane z ustanowieniem Unii na rzecz Regionu Morza Śródziemnego.
We know this; Parliament has worked in knowledge of the difficulties of setting up the Union for the Mediterranean for two years.
PolishNależy pokonać przeszkody i trudności techniczne, stojące przed trangranicznym transportem kolejowym, i to nie tylko w zakresie ochrony środowiska.
It is important to overcome obstacles and technical difficulties in the way of cross-border rail traffic, and not only for environmental purposes.
PolishJakie środki przewiduje Komisja, aby wesprzeć MŚP, tak by zdołały pokonać początkowe trudności w dostępie do europejskich funduszy przeznaczonych na badania naukowe i innowację?
What measures does the Commission envisage to help SMEs overcome the difficulties encountered in accessing European funds for R&I?
PolishAby pokonać trudności wynikające z różnic językowych, administracje krajowe wymieniają swoje informacje na standardowych dokumentach (dawniej formularzach E).
To overcome the difficulties linked to language differences, national authorities use standard documents (former E forms) when exchanging information.
PolishAby pokonać trudności wynikające z różnic językowych, administracje krajowe wymieniają swoje informacje na standardowych dokumentach (dawniej formularzach E).
To overcome the difficulties linked to language differences, national administrations use standard documents (former E forms) when exchanging information.
PolishJestem przekonany, że trudności można pokonać tylko wtedy, gdy czołowi politycy zrozumieją, że ich rola polega przede wszystkim na uspokojeniu napięć, a nie na ich podsycaniu.
I firmly believe that the difficulties can only be surmounted if senior politicians understand that their role is, first and foremost, to calm tensions rather than fan the flames.
PolishMacie państwo świadomość, ile trudności musiałem pokonać, aby zredukować okres składkowy do 40 lat, a początkowo nie udało mi się zyskać poparcia francuskiej Partii Socjalistycznej.
You are aware of how many difficulties I encountered in bringing the contribution period to 40 years, and I did not immediately gain the support of the French Socialist Party.