Como se fala "podwyższenie" em inglês

PL

"podwyższenie" em inglês

PL podwyższenie
volume_up
{neutro}

podwyższenie (também: wzniesienie, wywyższenie, nobilitacja)
volume_up
elevation {subst.}
Często: silne podwyższenie aktywnosci aminotransferaz, silne podwyższenie aktywności fosfatazy zasadowej
Common: severe elevation in transaminases, severe elevation in alkaline phosphatase
Bardzo rzadko (< 1/ 10 000) podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych
Investigations Very rare (< 1/ 10,000) Elevation of liver enzymes
Niezbyt często: silne podwyższenie stężenia bilirubiny
Uncommon: severe elevation in bilirubin
podwyższenie (também: hodowla, chów)
volume_up
raising {subst.}
Jego podwyższenie uniemożliwiłoby odrodzenie się rynku sekurytyzacji i nie pomogłoby przywrócić bezpieczeństwa na rynkach.
Raising it would make it impossible for the securitisation market to recover and would not help to make the markets safe again.
Podwyższenie wymogów kapitałowych z pewnością przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa sektora bankowego poprzez wzrost płynności.
Raising capital requirements will certainly contribute to an increase in the security of the banking sector by a growth in liquidity.
Podwyższenie pułapu gwarancji depozytów bankowych dla ogółu ludności jest środkiem pożądanym, który pozwoli podtrzymać zaufanie do systemu bankowego.
Raising the bank deposit guarantee ceiling for the general population is a welcome measure, which will maintain confidence in the banking system.
podwyższenie
volume_up
platform {subst.} (raised structure)

Exemplos de uso para "podwyższenie" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishNie chodzi nam o podwyższenie kosztów transportu, jak to słyszeliśmy przed chwilą.
For us, it is not about making transport more expensive, as has just been claimed.
PolishZa pozytywny aspekt uważam również podwyższenie opłat za przejazd w godzinach szczytu.
I think the increased charges for driving at peak hours are another positive feature.
PolishPodwyższenie dawki do 725 mg na 1 kg m. c. prowadzi do pojawienia się drgawek i śmierci.
Still higher doses (725 mg/ kg) produced, in addition, convulsions and death.
PolishPodwyższenie 4. stopnia w zakresie AspAT i AIAT nastąpiło odpowiednio u 1 % pacjentów w 2 % cykli.
Grade 4 elevations of AST and ALT occurred in 1 % and 2 % of cycles respectively.
PolishBadanie to umożliwi szkołom europejskim podwyższenie jakości integracji uczniów SPE.
This study will allow the European Schools to improve the quality of integration of SEN pupils.
Polishlub GGT, jeśli podwyższenie może być pochodzenia kostnego).
Alanine aminotransferase (ALT) and Aspartate aminotransferase (AST) ≤ 2.5 x ULN
PolishPodwyższenie 3. stopnia w zakresie AspAT i AIAT nastąpiło odpowiednio u 12 % pacjentów w 20 % cykli.
Grade 3 elevations of AST and ALT occurred in 12 % and 20 % of cycles respectively.
Polish(Pociąga to za sobą podwyższenie CPC dla każdej strony docelowej, do której dostęp jest blokowany).
(This will cause higher CPCs for any landing page for which you've restricted access.)
Polishkołatanie serca, przyspieszone bicie serca, podwyższenie ciśnienia krwi
palpitations, increased heart rate, increased blood pressure
PolishBardzo częstym działaniem niepożądanym jest podwyższenie temperatury ciała.
A very common side effect is a rise in body temperature.
PolishPodwyższenie kosztów transportu nie uczyni go bardziej wydajnym.
Making transport more expensive does not make it more efficient.
PolishZ powodu zmienności wewnątrzosobniczej czasami można obserwować podwyższenie lub obniżenie uk
Due to intra-patient variability, occasional individual haemoglobin values for a patient above and M
PolishZ powodu zmienności wewnątrzosobniczej czasami można obserwować podwyższenie lub obniżenie Pr
Due to intra-patient variability, occasional individual haemoglobin values for a patient above and M
PolishZ powodu zmienności wewnątrzosobniczej czasami można obserwować podwyższenie lub obniżenie wa
au Due to intra-patient variability, occasional individual haemoglobin values for a patient above and
Polishpodwyższenie pensji, lub lepsze dzieciaki. ~~~ Ta animacja pokazuje techniki jakie wykorzystujemy.
And this animation here shows you one example of the techniques that we use, called adaptive optics.
PolishPodwyższenie stężenia cholesterolu miało stopień nasilenia 3- 4.
Elevations in cholesterol were of grade 3-4 intensity.
PolishMoże wystąpić podwyższenie ciśnienia tętniczego, które można leczyć farmakologicznie.
It is therefore recommended to monitor blood pressure, in particular in the initial treatment phase in cancer patients.
PolishSłusznym krokiem jest podwyższenie minimalnej gwarancji ochrony depozytów do poziomu 50 tysięcy euro w całej Unii.
It is right to raise deposit guarantee protection to a EUR 50 000 minimum across the Union.
PolishLeczenie atorwastatyną musi być przerwane, jeśli wystąpi istotne podwyższenie aktywności CK
< [See Annex I - To be completed nationally] > [ For referral procedures ] { PRODUCT NAME } 20mg film-coated tablet
PolishEnergia jądrowa, jako bezemisyjna forma energii, nie powinna wpłynąć na podwyższenie celu dla energii odnawialnej.
Nuclear power, as an emission-free form of energy, should not raise the target for renewable energy.