Como se fala "pasmo" em inglês

PL

"pasmo" em inglês

PL pasmo
volume_up
{neutro}

1. geral

pasmo (também: grupa, taśma, kapela, opaska)
volume_up
band {subst.}
Niniejszy wniosek idzie jeszcze dalej, przewidując udostępnienie nowego pasma częstotliwości w zakresie od 1,5 do 2,3 GHz do 2015 roku.
This project goes even further still, by providing a new frequency band in the 1.5 to 2.3 GHz range by 2015.
Rozmawiamy o częstotliwościach pasma 700 MHz, które również stanowi wspaniały potencjał dla telefonii komórkowej i jej rozwoju.
We are talking about the 700 MHz frequency band, which also has an extraordinary capacity for mobile telephony and its development.
I tak jak poprzednie stworzenie, potrafi produkować pasma światła.
And like the one you just saw, it can produce these as bands of light.
pasmo (também: łańcuch górski)
pasmo (também: kosmyk)
volume_up
strand {subst.}
pasmo (também: strefa, zona)
volume_up
zone {subst.}

2. "górskie"

pasmo (também: fałd, zmarszczka, grzbiet, skiba)
volume_up
ridge {subst.}

3. tecnologia

pasmo (também: szerokość pasma)
volume_up
bandwidth {subst.}
Format H.264 optymalizuje zapotrzebowanie na zajmowane pasmo i pamięć masową bez pogarszania jakości obrazu.
H.264 optimizes bandwidth and storage use without compromising image quality.
pasmo i pamięć są nadmiernie wykorzystywane.
In the process, bandwidth and storage is also wasted.
wideo detekcja ruchu, aplikacja Cross Line Detection, umożliwiają lepsze wykorzystanie pasma i pamięci masowej.
Cross Line Detection enable optimization of bandwidth and storage efficiency.

Sinônimos (polonês) para "pasmo":

pasmo

Exemplos de uso para "pasmo" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishŻycie to pasmo wyborów i ciągła presja podejmowania wyboru co do kolejnych działań.
Life is a string of choices creating a constant pressure to decide what to do next.
PolishZajmowanie się zmianami klimatycznymi to de facto pasmo sukcesów polityki europejskiej.
Dealing with climate change is de facto a success story of European politics.
PolishNie powinniśmy jednak zapominać, że ogólnoświatowa walka przeciwko karze śmierci to pasmo sukcesów.
We should not forget, however, that the global fight against the death penalty is a success story.
PolishNajwyższe pasmo górskie stanu - ponad 3 900 metrów.
It's the highest range in the state -- over 13,000 feet.
PolishMamy bardzo wąskie pasmo na przetwarzanie głosu.
("You have to choose which me you're going to listen to.")
PolishTo widok na zachodnie pasmo Schell Creek.
Over on the eastern side it's gentle, as you can see.
PolishPostrzegam moje życie jako pasmo eksperymentów.
And I see my life as a series of experiments.
PolishMediana czasu przeżycia dla leku Paxene nie mogła być obliczona, lecz niższe 95 % pasmo wynosiło 617 dni u pacjentów z podstawowej populacji.
Median survival for Paxene could not be computed, but the lower 95 % bound was 617 days in core patients.
PolishPo trzecie: doświadczenie z gór, zdominowane przez widok, wiosennej kotliny za Dannym, tam na prawo, 24 km poprzez pasmo Schell Creek.
And if you go up there and look back, then you'll get a sense of what the view starts to be like from the top of the mountain.
PolishW 2013 roku uwolnione zostanie pasmo 800 MHz, a w 2015 roku - 1 200 MHz.
In 2013, 800 MHz will be freed up, in 2015, 1 200 MHz, and that is badly needed if Europe wants to remain amongst the global frontrunners.
PolishUkład o stowarzyszeniu pomiędzy UE i Meksykiem ma za sobą pasmo sukcesów - co przyznała pani poseł Mann, która przewodniczy wspólnej komisji parlamentarnej.
The EU-Mexico Association Agreement has a history of success - as Mrs Mann, who chairs the Joint Parliamentary Committee, has acknowledged.
PolishO Unii Europejskiej, którą mamy obecnie i która stanowi największe pasmo sukcesów jeśli chodzi o pokój, wolność i dobrobyt w historii tego kontynentu!
The European Union that we have now and that represents the greatest success story in terms of peace, freedom and prosperity in the history of this continent!
PolishTa sama ambicja, ktora pozwoliła mu pieczołowicie wykształcić się na wlasną rękę, przetrwać pasmo politycznych niepowodzeń i najciemniejsze dni wojny.
That ambition that had allowed him to laboriously educate himself by himself, to go through that string of political failures and the darkest days of the war.
PolishDobrze wiadomo, że działalność rządu włoskiego to pasmo niekończących się przypadków łamania Karty praw podstawowych.
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, it is well known that the activities of the Italian Government represent a constant violation of the Charter of Fundamental Rights.