Como se fala "pas" em inglês


Você queria dizer paść
PL

"pas" em inglês

PL pas
volume_up
{masculino}

1. geral

pas (também: pasek, rzemień)
volume_up
belt {subst.}
Trzy kilometry na północ od mojego miasta znajduje się pas architektonicznego śmiecia.
You know, this happens to be the asteroid belt of architectural garbage two miles north of my town.
To pas transmisyjny, który wytwarza książki.
It's all conveyor belt, and it makes a book.
Batman walczący ze złymi ludźmi, ma użyteczny pas, hak, całą masę gadżetów.
Batman, fighting against bad guys, he has his utility belt, he has his grappling hook, he has all different kinds of gadgets.
pas (também: pasek, smuga, striptiz, płachta)
volume_up
strip {subst.}
Tysiące niewinnych cywilów - wewnętrznych uchodźców wciąż jednak pozostaje uwięzionych w wąskim pasie przybrzeżnym.
However, thousands of innocent civilian IDPs still remained trapped on a narrow coastal strip.
central nature strip
Ta zielona granica zawiera szeroki na 100 pas palmy cukrowej, z którego utrzymuje się 648 rodzin.
This is what it looks like in reality; you have this irregular ring around it, with strips of 100 meters wide, with sugar palms that can provide income for 648 families.
pas (também: brzuch, stan, talia)
volume_up
pass {subst.}
A po wyjściu wielu dni rzekł Pan do mnie: Wstań, idź do Eufratesa, a weźmij stamtąd on pas, którym ci tam rozkazał skryć.
And it came to pass after many days, that Jehovah said unto me, Arise, go to the Euphrates, and take the girdle from thence, which I commanded thee to hide there.
pas
volume_up
poppy red {subst.}
pas (também: rzemień, rzemyk)
volume_up
strap {subst.}
pas (também: talia)
volume_up
middle {subst.} [coloq.]
pas
volume_up
swath {subst.}

2. moda e roupas

pas
volume_up
girdle {subst.}
Kupiłem tedy pas według rozkazania Pańskiego, i opasałem biodra moje.
So I bought a girdle according to the word of Jehovah, and put it upon my loins.
On pas królów rozwiązuje, i znowu przepasuje pasem biodra ich.
He looseth the bond of kings, And he bindeth their loins with a girdle.
Tak rzekł Pan do mnie: Idź, a kup sobie pas lniany, a opasz nim biodra swoje; ale do wody nie kładź go.
Thus saith Jehovah unto me, Go, and buy thee a linen girdle, and put it upon thy loins, and put it not in water.

3. "bezpieczeństwa"

pas
volume_up
seatbelt {subst.}

4. religião: "u sutanny"

pas
volume_up
surcingle {subst.}

Sinônimos (polonês) para "pas":

pas

Exemplos de uso para "pas" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishNa południowym jest wielka baza naukowa, jest tam pas startowy.
At the South Pole there's a big scientific base. ~~~ There's an airstrip.
PolishCo do języków, oui, je peux parler français, mais je ne suis pas très bien en français.
And, as for my languages, oui, je peux parler français, mais je ne suis pas très bien en français.
PolishA teraz ci, którzy są za to odpowiedzialni, biorą nogi za pas.
And then those who are responsible take to their heels.
PolishTak mówi Pan, Bóg mój: Paś owce na rzeź zgotowane;
Thus said Jehovah my God: Feed the flock of slaughter;
PolishBezpośredni odpowiednik w języku francuskim brzmi "Tout va très bien, Madame la Marquise, il n'y a pas de problème”.
The direct equivalent in French is known as 'Tout va très bien, Madame la Marquise, il n'y a pas de problème'.
PolishRegiony francuskie, w tym Nord-Pas-de-Calais i Pikardia, powinny skorzystać na utworzeniu tej nowej kategorii.
Ten French regions should benefit from the creation of this new category, including Nord-Pas-de-Calais and Picardie.
PolishZaciśnięty na Europie pas - bolesny i surowy środek - zaczyna przynosić efekty.
Ladies and gentlemen, the belts being tightened throughout Europe - as a painful and severe measure - are beginning to have an impact.
PolishAle gdybyście usłyszeli to na wakacjach w kosmosie, Ale gdybyście usłyszeli to na wakacjach w kosmosie, lepiej bierzcie nogi za pas.
(Laughter) Want to get away from the sound.
PolishDoświadczyliśmy ich w wielu krajach - w Belgii, w regionie Nord-Pas-de Calais we Francji - i wiemy, że są one skomplikowane.
Having experienced them in a number of our countries - in Belgium, in the Nord-Pas-de Calais area in France - we know that they are complex.
PolishTa zielona granica zawiera szeroki na 100 pas palmy cukrowej, z którego utrzymuje się 648 rodzin.
This is what it looks like in reality; you have this irregular ring around it, with strips of 100 meters wide, with sugar palms that can provide income for 648 families.
Polishśrodkowy pas dzielący
Polishbrać nogi za pas
PolishWidziałem pas.
PolishOczywiście tradycyjnie kłania się ono w pas histerii związanej ze zmianami klimatu, mimo zwiększających się wątpliwości wobec domniemanego związku między CO2 a klimatem.
Of course it makes the ritual genuflection to climate change hysteria, despite the increasing doubts over the supposed link between CO2 and climate.
PolishJest taki słynny obraz belgijskiego artysty René Magritte'a, który przedstawia fajkę, pod którą znajduje się napis "ceci n'est pas une pipe”.
(FR) Mr President, there is a famous painting by the Belgian artist René Magritte which shows a pipe with, below it, the caption 'ceci n'est pas une pipe'.
PolishPo pierwsze, przetwarza te informacje i analizuje otoczenie, na przykład znajduje pas, przeszkody. ~~~ Przekazuje to potem kierowcy.
One is, first of all, process this information to have an understanding of the environment -- these are the lanes of the road, there's the obstacles -- and convey this information to the driver.
PolishPowiedział pan "Les dégâts n'ont pas été considérables”, a pani komisarz Ferrero-Waldner mimo to podała nam liczby i Izba ta zostanie wezwana do zgodzenia się na zapłacenie rachunku!
You said, 'Les dégâts n'ont pas été considérables,' and yet Commissioner Ferrero Waldner has given us the figures and this House will be called on to agree to pay the bill!