Como se fala "osuwisko" em inglês

PL

"osuwisko" em inglês

PL osuwisko
volume_up
{neutro}

1. geologia

osuwisko (também: osunięcie się ziemi, obryw)
volume_up
landslide {subst.}
Jeden z naszych satelitów pokazuje osuwisko, podobne do tych, które spotykamy na Ziemi.
Recently from one of our satellites, this shows that it's Earth-like -- we caught a landslide occurring as it was happening.
Ubiegłego lata na większości terytorium Rumunii doszło do poważnych powodzi i osuwisk ziemi.
Last summer, most of Romania's territory was hit by severe flooding and landslides.
Zwraca się w nim szczególną uwagę na fakt, że produkcja rolna jest narażona na takie zjawiska klimatyczne jak susza, mróz, grad, pożary lasów, powodzie, osuwiska i inne.
The report makes particular mention of the fact that agricultural production is vulnerable to climate phenomena such as drought, frost, hail, forest fires, floods, landslides and others.
osuwisko
volume_up
landslip {subst.}
Wiele dróg jest nadal nieprzejezdnych z powodu przeszkód takich, jak zwalone drzewa, linie energetyczne, powodzie i osuwiska.
Many roads are still impassable due to obstacles such as fallen trees, power lines, floods or landslips.