Como se fala "opuszczać" em inglês

PL

"opuszczać" em inglês

PL opuszczać
volume_up
[opuszczam|opuszczałbym] {verbo imperfectivo}

1. geral

Żaden z nich nie chciał opuszczać Irlandii.
None of them wanted to leave Ireland.
Ale wiemy, że Grecja nie ma zamiaru opuszczać strefy euro.
But we know that Greece has no intention of leaving the eurozone.
Jeżeli ci ludzie mają opuszczać swój kraj i mieszkać w obozach dla uchodźców, to także nie jest rozwiązanie.
If it is that these people have to leave their country to go and live in refugee camps, then that is not the solution, either.
Jeśli nie, ludzie opuszczą przywódcę, i założą osady w innym miejscu.
If not, the people will abandon the chief, go somewhere else and set up a new settlement.
opuszczać (também: porzucić, opuścić, porzucać)
Przeczże nas na wieki zapominasz, a opuszczasz nas przez tak długi czas?
Wherefore dost thou forget us for ever, [And] forsake us so long time?
Niechże będzie Pan, Bóg nasz, z nami, jako był z ojcy naszymi; niech nas nie opuszcza, ani nas odrzuca;
Jehovah our God be with us, as he was with our fathers: let him not leave us, nor forsake us;
Przetoż zgromiłem przełożonych, mówiąc: Przeczże opuszczamy dom Boży?
Then contended I with the rulers, and said, Why is the house of God forsaken?
opuszczać (também: obniżać, osłabiać)

2. "coś"

3. linguística: "w wymowie, w pisowni"

opuszczać (também: usuwać, opuścić, pomijać)

Exemplos de uso para "opuszczać" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishNie możemy opuszczać ofiar i ich rodzin oraz musimy złożyć szczerą deklarację solidarności.
We need to stand by the victims and their families and make a frank declaration of solidarity.
PolishAle wiemy, że Grecja nie ma zamiaru opuszczać strefy euro.
But we know that Greece has no intention of leaving the eurozone.
PolishNie musimy opuszczać granic Europy, aby znaleźć państwa, w których łamane są prawa człowieka.
(FI) Mr President, we do not actually have to go beyond Europe's borders to find countries that violate fundamental rights.
PolishNie musieli opuszczać bazy.
PolishI po raz pierwszy mam pracę, którą boję się opuszczać, bo tyle się tam zdarzy w ciągu tego tygodnia, kiedy jestem tutaj.
And it’s the first time I’ve had a job where I’m afraid to go away because of everything that’s going to happen in this week when I’m here.
Polishopuszczać (jednostkę) bez zezwolenia
Polishopuszczać w pośpiechu
PolishInteresujące byłoby, gdyby zamiast opuszczać tę Izbę pan poseł Verhofstadt przeczytał także dokumenty Komisji Europejskiej.
(ES) Mr President, it would have been interesting if, instead of leaving the Chamber, Mr Verhofstadt had also read the European Commission documents.
PolishTakie działanie wymaga nie tylko porozumienia pomiędzy sąsiadującymi ze sobą krajami, ale także z krajami, które opuszczać będą przyszli nielegalni imigranci.
Such action requires not only the agreement of bordering countries but also of the countries from which future illegal immigrants will depart.
PolishWięc z badania tych genomów wymarłych ludzi, zaczynamy sobie wyobrażać jak wyglądał świat, kiedy współcześni ludzie zaczęli opuszczać Afrykę.
So from studying these genomes of extinct humans, we're beginning to arrive at a picture of what the world looked like when modern humans started coming out of Africa.
Polishiż dawacie dziesięcinę z miętki i z anyżu i z kminu, a opuszczacie poważniejsze rzeczy w zakonie, sąd i miłosierdzie i wiarę; te rzeczy mieliście czynić, a onych nie opuszczać.
for ye tithe mint and anise and cummin, and have left undone the weightier matters of the law, justice, and mercy, and faith: but these ye ought to have done, and not to have left the other undone.