Como se fala "od nowa" em inglês

PL

"od nowa" em inglês

PL od nowa
volume_up
{advérbio}

od nowa (também: ponownie, znowu, na nowo)
volume_up
afresh {adv.}
Nie mówimy tu o zapisywaniu czystej kartki papieru, nie zaczynamy od nowa.
We are not talking about a blank sheet of paper, so we are not starting from afresh.
Upadłość firmy nie musi zniechęcać uczciwych przedsiębiorców od rozpoczęcia działalności od nowa.
Bankruptcy need not put honest entrepreneurs off starting afresh.
Nie oznacza to już regulowania starych rachunków, ale rozpoczęcie od nowa, tak aby raz na zawsze uniemożliwić wojnę i dyktaturę w Europie.
That means no longer attempting to settle past accounts, but starting afresh in order to make war and dictatorship an impossibility in Europe once and for all.
od nowa (também: ponownie, znowu, jeszcze raz, znów)
volume_up
again {adv.}
W obliczu największego zniszczenia w Ameryce, ludzie budują od nowa.
In the face of America's worst destruction people are building again.
Mam więc nadzieję, że możemy zacząć od nowa, ale przesłanie, jakie dzisiaj wystosowaliśmy, jest istotne.
I therefore hope we can start again, but the message we have given today is important.
I za cztery, pięć tygodni można zaczynać zabawę od nowa.
And within four or five weeks, he can do it again.
od nowa (também: ponownie, znowu)
Jaki sens ma więc rozpoczynać wszystko od nowa?
So, what is the point of starting all over again?
And we captured all that data all over again.
I musieliśmy zacząć wszystko od nowa.
And we had to start all over again.
Zdecydowanie uważam, że Europa musi zacząć wszystko od nowa.
I definitely believe that Europe must start from scratch.
Powiedział sobie, że trzeba robić je od nowa.
He told himself it was necessary to make them from scratch.
to start sth from scratch
od nowa (também: ponownie, znowu, jeszcze raz, od początku)
volume_up
anew {adv.}
♫ Zaczęłabym życie od nowa, gdybym cię miała ♫
♫ I could start my life all anew, if I had you. ~~~ ♫
Uważam, że ma Pani okazję zacząć od nowa.
I think you have an opportunity to start anew.

Traduções parecidas para od nowa em Inglês

od preposição
od
English
od advérbio
English
nowa substantivo
English
nowa adjetivo
English
nowy substantivo
English
nowy adjetivo
nów substantivo
English

Exemplos de uso para "od nowa" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishW swoim exposé prezydent Karzaj obiecał, że rozpocznie wszystko od nowa.
President Karzai made a welcome promise of a new start in his inaugural address.
PolishUmarliby za możliwość rzucenia wszystkiego i zaczęcia od nowa, ale nie mogą.
They're dying to throw the whole thing out and start fresh, but they can't.
PolishTworzą tym samym budżet europejski od nowa, lecz w pewnym sensie równolegle.
They are reinventing the European budget, but in a kind of parallel form.
PolishŹle odmierzoną dawkę należy usunąć i powtórzyć proces ustawiania dawki od nowa.
Discard the dose to waste and repeat the dose setting correctly.
PolishOd Parlamentu nowa procedura będzie wymagała wzmocnienia dostępnych zasobów kadrowych.
For Parliament the new procedure will require a strengthening of available human resources.
PolishW roku 2014 oczywiście od nowa ustanowiony zostanie próg w wysokości 75 % PKB.
The threshold of 75% of GDP will naturally be renewed in 2014.
PolishW takim przypadku, cała procedura budżetowa rozpoczyna się od nowa.
When this happens, the entire budget procedure has to be re-started.
PolishJeśli twój system zakłada utratę ćwierci wartości - zaprojektuj go od nowa.
If your system is designed so that you have to give up a quarter of the value, re-engineer the system.
PolishWróciliśmy do Cape Town i zaprojektowaliśmy konia zupełnie od nowa.
And we went back to Cape Town and redesigned the horse completely.
PolishMusimy również od nowa spisać zasady paktu stabilności i wzrostu.
We must also rewrite the rules of the Stability and Growth Pact.
PolishNie wolno nam stać się histerykami i zaczynać od nowa tylko dlatego, że rozpoczęto pewną procedurę.
We must not become hysterical and start striking out because a procedure has been instituted.
PolishI burząc je co chwila i budując od nowa, uczenie staje się produktem ubocznym zabawy.
And they were doing that through building prototypes.
PolishJest w toku od 2003 r., a nowa próba uzyskania aprobaty czeskiego parlamentu właśnie trwa.
It has been in progress since 2003, and the new attempt to find approval in the Czech Parliament is ongoing.
PolishNiektóre z nich są silnie umocowane - do czasu, gdy zetrzemy wszystko z tablicy i zaczniemy od nowa.
Some are pretty much built-in, until there is a complete wipe-clean of the slate and we start all over.
PolishWiec ustawiasz go na początku, bo gdy zawiedzie, to przynajmniej wiesz, że nie musisz zaczynać od nowa.
So you put that up front so that, if it fails, at least you know you don't have to reset the whole thing.
PolishVideo: Narrator: Tu chodzi o napędzenie Ameryki od nowa.
Video: Narrator: It's about repowering America.
PolishPo pierwsze, Grecja: nie piszmy historii od nowa.
First, Greece: let us not try to re-write history.
PolishOn to wymyślił i od nowa podłączył.
The electricity on this fiberglass fence is only on the outside.
PolishPomoc na rzecz rozwoju powinna zostać przeanalizowana i zorganizowana od nowa we współpracy z krajami rozwijającymi się.
Development aid must be reviewed, reorganised and restructured together with the developing countries.
PolishJeśli zaczniemy od nowa, i po prostu pójdziemy w odwrotnym kierunku dookoła podstawy, otrzymamy to -- silną wersje węzła.
If we start over and simply go the other direction around the bow, we get this, the strong form of the knot.