Como se fala "nerki" em inglês

PL

"nerki" em inglês

EN
PL

nerki {plural feminino}

volume_up
Hydrochlorotiazyd nie jest metabolizowany, ale zostaje szybko wydalony przez nerki.
Hydrochlorothiazide is not metabolized but is eliminated rapidly by the kidneys.
Eliminacja Dorypenem eliminowany jest głównie przez nerki w postaci niezmienionej.
Elimination Doripenem is primarily eliminated unchanged by the kidneys.
Próbowali przeprojektować bakterie tak, by zachowywały się jak Wasze nerki.
They tried to engineer bacterias in such a way that they would act as your kidneys.

Exemplos de uso para "nerki" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo.

Polishjeśli pacjent choruje na choroby nerek, włącznie z przebytym przeszczepem nerki.
if you suffer from kidney problems, including if you have had a kidney transplant.
PolishHydrochlorotiazyd nie jest metabolizowany, ale zostaje szybko wydalony przez nerki.
Hydrochlorothiazide is not metabolized but is eliminated rapidly by the kidneys.
PolishInterferon beta- 1a jest głównie metabolizowany i wydalany przez wątrobę i nerki.
Interferon beta-1a is mainly metabolised and excreted by the liver and the kidneys.
PolishIrbesartan i jego metabolity są wydalane zarówno z żółcią jak i przez nerki.
Irbesartan and its metabolites are eliminated by both biliary and renal pathways.
Polishzwężenie tętnicy nerkowej (zwężenie naczyń krwionośnych jednej nerki lub obu nerek).
Renal artery stenosis (narrowing of the blood vessels to one or both kidneys).
PolishJeśli dziecko miało przeszczep nerki, leczenie hormonem wzrostu zostanie przerwane.
If children have had a kidney transplant, growth hormone treatment will be stopped.
PolishEliminacja przez nerki niezmienionej trabektedyny u ludzi jest mała (poniżej 1 %).
Renal elimination of unchanged trabectedin in humans is low (less than 1 %).
PolishEliminacja Niezmieniony ropinirol i jego metabolity wydalany jest głównie przez nerki.
Unchanged ropinirole and the metabolites are mainly excreted through the kidneys.
PolishFondaparynuks jest wydalany w 64 do 77 % przez nerki jako niezmieniony związek.
Fondaparinux is excreted to 64 – 77 % by the kidney as unchanged compound.
PolishJeśli pacjent ma problemy z nerkami i stosuje leki, które wpływają na nerki.
If you have kidney problems and are taking medicines that affect the kidney.
PolishPreparat TORISEL stosowany jest do leczenia pacjentów z zaawansowanym rakiem nerki.
TORISEL is used to treat patients with advanced renal cell carcinoma (kidney cancer).
PolishMniej niż 10 % podanego fentanylu jest wydalane przez nerki w niezmienionej postaci.
Less than 10 % of administered fentanyl is excreted unchanged by the kidney.
PolishPróbowali przeprojektować bakterie tak, by zachowywały się jak Wasze nerki.
They tried to engineer bacterias in such a way that they would act as your kidneys.
PolishZaburzenie czynności nerek Fondaparynuks jest wydalany głównie przez nerki.
Renal impairment Fondaparinux is known to be mainly excreted by the kidney.
PolishLamiwudyna jest wydalana głównie w postaci nie zmienionej przez nerki.
Lamivudine is predominately cleared by renal excretion of unchanged lamivudine.
PolishZenapax jest stosowany, by zapobiec odrzucaniu przez organizm przeszczepionej nerki.
Zenapax is used to prevent your body from rejecting transplanted kidneys.
PolishNa lek Ceftriaxone Tyrol Pharma 1 g mogą wpływać inne leki, które są wydalane przez nerki.
This medicine can be affected by other medicines that are removed by the kidneys.
PolishNa lek Ceftriaxone Tyrol Pharma 2 g mogą wpływać inne leki, które są wydalane przez nerki.
This medicine can be affected by other medicines that are removed by the kidneys.
PolishEliminacja Dorypenem eliminowany jest głównie przez nerki w postaci niezmienionej.
Elimination Doripenem is primarily eliminated unchanged by the kidneys.
PolishLamiwudyna wydalana jest głównie przez nerki w postaci niezmienionej.
Lamivudine is predominately cleared by renal excretion of unchanged substance.