Como se fala "nasilenie" em inglês

PL

"nasilenie" em inglês

PL nasilenie
volume_up
{neutro}

nasilenie (também: intensyfikacja, wzmożenie)
Takie nasilenie przechyliłoby bilans czynników ryzyka związanych z inflacją w stronę jej spadku.
Such intensification has the potential to affect the balance of risks on the downside.
Nasilenie tego procesu obserwujemy w ostatnim czasie.
We have been seeing an intensification of this process recently.
Ponowne nasilenie się tych napięć mogłoby zakłócić bilans czynników ryzyka wpływających zarówno na wzrost gospodarczy, jak i inflację.
A renewed intensification of financial market tensions would have the potential to affect the balance of risks for both growth and inflation.
nasilenie (também: natężenie, intensywność)
volume_up
intensity {subst.}
Większość z działań niepożądanych miała nasilenie od łagodnego do umiarkowanego.
Most of the undesirable effects were mild to moderate in intensity.
Większość obserwowanych reakcji miała nasilenie od łagodnego do umiarkowanego.
The majority of these reported adverse reactions were mild to moderate in intensity.
Nasilenie większości działań niepożądanych było łagodne do umiarkowanego.
Most of the undesirable effects were mild to moderate in intensity.

Exemplos de uso para "nasilenie" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishJednak częściej występowały reakcje związane z podaniem wlewu i nasilenie bólu.
However, infusion related reactions and pain exacerbation occurred more frequently.
PolishReakcje niepożądane niehematologiczne mają na ogół nasilenie łagodne lub umiarkowane.
Non-haematological adverse reactions are generally mild to moderate in severity.
PolishMoże wystąpić nasilenie działań niepożądanych i lekarz może przerwać stosowanie leku.
You may have increased side effects and your doctor may interrupt your treatment.
PolishZaburzenia skóry i tkanki podskórnej Często: nasilenie pocenia się, wybroczyny
Skin and subcutaneous tissue disorders Common: sweating increase, ecchymosis
PolishJednocześnie może wystąpić nasilenie syntezy lipoprotein o bardzo małej gęstości.
A concomitant increase in very low density lipoprotein synthesis can occur.
PolishW pojedynczych przypadkach obserwowano nasilenie reumatoidalnego zapalenia stawów.
Exacerbation of rheumatoid arthritis has been observed in individual cases.
PolishIch częstość i nasilenie można zmniejszyć poprzez zmniejszenie dawki lewodopy.
Reduction of levodopa dosage decreases the severity and frequency of these reactions.
PolishWykazano, że lek Extavia ogranicza liczbę ataków i zmniejsza ich nasilenie.
Extavia has been shown to cut down the number of attacks and make them less severe.
PolishTen efekt miał największe nasilenie u pacjentów o niewielkiej masie ciała (< 30 kg).
The most pronounced increases were observed in patients of low body weight (< 30 kg).
PolishSkala TWSTRS obejmuje trzy podskale badające nasilenie, ból i utratę czynności.
The TWSTRS is comprised of three sub-scales which examine severity, pain and disability.
PolishOznacza to ponowne nasilenie się represji w tej byłej kolonii hiszpańskiej.
This means that repression is once again intensifying in this former Spanish colony.
PolishWiększość zdarzeń niepożądanych miała łagodne lub umiarkowane nasilenie w obu grupach.
Most of the adverse events were of mild or moderate severity in both groups.
PolishCzęste: biegunka, suchość ust, zaparcie, nasilenie nudności, ból w górnej części brzucha
Common: diarrhoea, dry mouth, constipation, nausea aggravated, upper abdominal pain
Polishbardzo często zaburzenia snu nadmierne nasilenie fazy marzeń sennych (snu REM)
Somnolence Confusion Hallucination Renal and urinary Common Urine disorders discoloration
PolishCyprofloksacyna może spowodować nasilenie objawów miastenii (Myasthenia gravis).
Ciprofloxacin may cause an exacerbation of Myastenia gravis symptoms.
PolishWiększość zgłaszanych działań miała łagodne lub umiarkowane nasilenie.
The majority of these events was reported to be of “ mild” to “ moderate” severity.
PolishBlokując TNF, adalimumab zmniejsza nasilenie stanu zapalnego i innych objawów chorób.
By blocking TNF, adalimumab reduces the inflammation and other symptoms of the diseases.
PolishKiedy objawy ustąpią lub zmniejszy się ich nasilenie, wlew leku będzie kontynuowany.
When these symptoms go away, or improve, the infusion can be continued.
Polishpokrzywka lub wysypka z pęcherzykami, swędzenie, nasilenie się łuszczycy, jeśli już występuje
nettle rash or blister-like rash, itching, worsening of psoriasis if you have it
PolishStało się wręcz odwrotnie - obserwujemy nasilenie terroru w Chinach.
The opposite is actually the case: the rule of terror in China has intensified.