Como se fala "my" em inglês

PL

"my" em inglês

volume_up
my {pron.}
EN
EN

"my" em polonês

volume_up
my {pron.}

PL my
volume_up
{pronome}

my
volume_up
we {pron.}
To my dzierżymy władzę ustawodawczą i my delegujemy owe uprawnienia Komisji.
We are the ones with the legislative power and we delegate these powers to the Commission.
My sami musimy zapewnić, że nie dyskryminujemy którejkolwiek mniejszości.
We must ourselves ensure that we are not discriminating against any one minority.
Mogę sobie wyobrazić, bo my również, my, posłowie indywidualni.
This I can imagine, as we had to too, we individual MEPs.

Exemplos de uso para "my" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishTo kolejny przykład europejskiej Realpolitik, z którą my się nie utożsamiamy.
This is another example of European Realpolitik, which you can count us out of.
PolishKosmiczny podział: my i oni i Bóg winny najgorszego rodzaju faworyzowania?
A cosmic us and them, and a God who is guilty of the worst kind of favoritism?
PolishMy jako Unia musimy mieć większą siłę polityczną, a nie tylko siłę gospodarczą.
The European Union must have greater political strength and not just economic strength.
PolishTo oczywiście obywatele Republiki Mołdowy wezmą udział w niedzielnym głosowaniu, nie my.
It is, of course, the Republic of Moldova's citizens voting on Sunday, not us.
PolishNie wiem czy my, politycy, powinniśmy mówić naszym żołnierzom takie rzeczy.
I do not know whether it is our responsibility as politicians to say that to our men.
PolishKolejnym krokiem przez następne 4 dni jesteśmy my odkrywający te idee.
So the next step, over the next four days, is us exploring more of these ideas.
PolishI nagle słyszę, jak jakiś facet mówi: "Kogo my tu mamy - Aimee Mullins".
I hear this guy, his voice behind me say, "Well, if it isn't Aimee Mullins."
PolishAle to nie dotyczy tylko ludzi takich jak my, ponieważ ta sprawa jest o wiele większa niż to.
But it's not even about people like us, because this is a bigger deal than that.
PolishNieuchronnie my tutaj w Europie odczuwamy reperkusje tych sytuacji.
Inevitably, all these situations are having repercussions for us here in Europe.
PolishMy wiemy, że współpraca z Rzecznikiem Praw Obywatelskich układa się bardzo dobrze.
Our collaboration with the European Ombudsman is highly satisfactory.
PolishMy Europejczycy mamy być hojni i konsekwentni w naszej pomocy na rzecz rozwoju.
It is up to us, the European neighbours, to be generous and consistent in our development aid.
PolishProjekt ten zrealizował Kušej wraz ze swoją niezależną grupą teatralną „my friend martin”.
He had realised the project with his independent group “my friend martin”.
Polish. ~~~ Nie możemy obwiniać innych, problemem jesteśmy my sami.
It's not just about population, and it's not just about them; it's about us.
PolishJa i my wszyscy oczywiście, jesteśmy bardzo odpowiedzialni za te decyzje w naszym życiu.
I, of course, and all of us, are very much in charge of these big decisions in our lives.
PolishNikt tego nie może zawłaszczyć i nikt już tego nie może powstrzymać - ani my, ani nikt inny.
It is something that nobody owns and nobody can suppress, neither us nor anybody else.
PolishMy, jako prawodawcy, musimy przede wszystkim troszczyć się o obywateli i konsumentów.
As legislators, our primary concern must be citizens and consumers.
PolishWinna jest nie tylko źle prowadzona gospodarka wodna, winę ponosimy też my.
It's not misguided river engineers who are doing all this; it's us.
PolishI nie mówimy tego tylko my, federaliści w Parlamencie Europejskim.
It is not only us - the federalists in the European Parliament - who are saying that.
PolishMy, Europejczycy, przykładamy dużą wagę do stosunków transatlantyckich.
(FI) Mr President, transatlantic relations are very important for us Europeans.
PolishStworzą wszystko na własny sposób, wykorzystując narzędzia które to my wymyśliliśmy.
As far as colleges go, there's about 350 colleges around the world teaching video game courses.