Como se fala "maskować" em inglês

PL

"maskować" em inglês

PL maskować
volume_up
[maskuję|maskowałbym] {verbo imperfectivo}

1. geral

maskować (também: ukryć, ukrywać)
volume_up
to mask [masked|masked] {v. tr.} [fig.] (truth, emotions)
Leki blokujące receptory beta- adrenergiczne mogą maskować objawy hipoglikemii.
Beta-blocking agents may mask the symptoms of hypoglycaemia.
Leki blokujące receptory beta- adrenergiczne mogą maskować objawy hipoglikemii.
β -blocking agents may mask the symptoms of hypoglycaemia.
Leczenie preparatem Emselex prawdopodobnie może maskować objawy choroby pęcherzyka żółciowego.
Treatment with Emselex may possibly mask symptoms associated with gallbladder disease.
maskować (também: ukryć, ukrywać, chować, pochować)
. - (EL) UE i jej bardzo niepopularny Traktat nie są w stanie maskować się demagogicznymi twierdzeniami o tym, że jest bardziej demokratyczna i socjalna.
. - (EL) The EU and its deeply unpopular Treaty cannot hide behind its demagogic claims to be more democratic and social.
Na przykład witryna może zawierać ukryty tekst lub linki bądź może w niej występować maskowanie lub niejawne przekierowania.
For example, a site might include hidden text or links, or use cloaking or sneaky redirects.
"Ten, który maskuje problemy, tylko je pogarsza”, ostrzegał wybitny węgierski poeta Gyula Illyés.
'He who conceals trouble only makes it worse,' warned the illustrious Hungarian poet Gyula Illyés.
Umowy między przedsiębiorstwami - przykładowo w sprawie wspierania programów badawczych - mogą maskować ostrą praktykę handlową ukierunkowaną na wyeliminowanie przeciwnika.
Agreements between undertakings - on supporting research programmes, for example - can conceal a restrictive trade practice designed to eliminate a rival.
na piśmie. (EL) Wspólnotowa strategia na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2007-2012 nie zajmuje się aktualnymi przyczynami wypadków i maskuje brak odpowiedzialności za kapitał.
in writing. - (EL) The Community Strategy 2007-2012 on Health and Safety at Work does not deal with the actual causes of accidents and conceals the irresponsibility of capital.

2. "uczucia"

3. fotografia

Leki blokujące receptory beta- adrenergiczne mogą maskować objawy hipoglikemii.
Beta-blocking agents may mask the symptoms of hypoglycaemia.
Leki blokujące receptory beta- adrenergiczne mogą maskować objawy hipoglikemii.
β -blocking agents may mask the symptoms of hypoglycaemia.
Leczenie preparatem Emselex prawdopodobnie może maskować objawy choroby pęcherzyka żółciowego.
Treatment with Emselex may possibly mask symptoms associated with gallbladder disease.

4. esporte

maskować (também: zamaskować)
volume_up
to mask [masked|masked] {v. tr.} (drug)
Leki blokujące receptory beta- adrenergiczne mogą maskować objawy hipoglikemii.
Beta-blocking agents may mask the symptoms of hypoglycaemia.
Leki blokujące receptory beta- adrenergiczne mogą maskować objawy hipoglikemii.
β -blocking agents may mask the symptoms of hypoglycaemia.
Leczenie preparatem Emselex prawdopodobnie może maskować objawy choroby pęcherzyka żółciowego.
Treatment with Emselex may possibly mask symptoms associated with gallbladder disease.

Exemplos de uso para "maskować" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishBeta- adrenolityki mogą osłabiać objawy ostrzegawcze hipoglikemii albo całkowicie je maskować. cz
Alcohol may increase the action of insulin and cause low blood sugar levels.
PolishStosowanie do oka miejscowych leków przeciwzapalnych może maskować objawy ostrego zakażenia oka.
An acute ocular infection may be masked by the topical use of anti-inflammatory medicines.
Polishmaskować przebieg kliniczny u pacjentów z urazami głowy.
Opioids may obscure the clinical course of patients with head injury.
PolishKoncentracja własności mediów oznacza, że interesy elitarnej mniejszości można maskować pod przykrywką redakcyjnej niezależności.
Concentration of media ownership means that enhancing the business interests of an elite minority can be disguised as independent editorial.