Como se fala "godzina" em inglês

PL

"godzina" em inglês

PL godzina
volume_up
{feminino}

godzina
volume_up
hour {subst.}
Powiedział, że dla parafii jest tylko jedna godzina w tygodniu.
He said that you only have the congregation for one short hour a week.
A gdy przyszła godzina, usiadł za stół, i dwanaście apostołów z nim.
And when the hour was come, he sat down, and the apostles with him.
W Stanach nazwano ją "Nasza Ostatnia Godzina" bo Amerykanie lubią natychmiastową satysfakcję.
And in America it was called "Our Final Hour" because Americans like instant gratification.
godzina (também: takt, raz, sezon, czas)
volume_up
time {subst.}
Jeśli chcemy wiedzieć która godzina, to musimy mieć zegarek.
And so for us, if you want to know the time you have to wear something to tell it.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować stolik dla _[liczba osób]_ osób o _[godzina]_ .
I would like to book a table for _[number of people]_ at _[time]_.
Nie pamiętam, która to była godzina.
I do not remember what time it was.
godzina
volume_up
o'clock {subst.}
Ladies and gentlemen, it is past six o'clock.
Dziś rano o godzinie dziewiątej oczekiwałem tutaj w Izbie przeprosin za napaść na woźnych.
I was in the chamber at nine o'clock this morning awaiting an apology for the personal attack on the ushers.
Gdybyśmy więc mogli je przenieść może komisarze byliby tak dobrzy i dali nam nieco czasu po godzinie 9?
So if we can trespass, maybe the Commissioners will be good enough to give us some more of their time after 9 o'clock.

Sinônimos (polonês) para "godzina":

godzina

Exemplos de uso para "godzina" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishMaksymalne działanie występuje między 1. a 3. godziną po wstrzyknięciu.
The maximum effect is exerted between 1 and 3 hours after the injection.
PolishDodatkowo, większość radioaktywnego leku (56 %) wydalana była pomiędzy 24 a 96 godziną od podania.
In addition, most radioactivity (56 %) was excreted between 24 and 96 hours after dosing.
PolishBadanie scyntygraficzne należy rozpocząć pomiędzy 2 a 4 godziną od podania preparatu NeoSpect.
The scanning may take place 2-4 hours after injection of NeoSpect.
PolishWidzę zamknięte nocą Bużumbura i tych, którzy spieszą by zdążyć przed godziną policyjną.
I see Bujumbura closed at night, as one tries to get back in before the curfew because of the violence.
PolishBezwzględna biodostępność memantyny wynosi około 100 %. tmax występuje między 3 a 8 godziną od przyjęcia leku.
Memantine has an absolute bioavailability of approximately 100 %. tmax is between 3 and 8 hours.
PolishStykają się natomiast z godziną policyjną, zatrzymaniami bez podania zarzutów i szeregiem innych przypadków pogwałcenia swobód jednostki.
Instead, they face a curfew, detention without charge, and other violations of individual freedoms.
PolishMam nadzieję, że będę mogła zabrać ponownie głos przez godziną 18.00, aby udzielić odpowiedzi na wszystkie uwagi z państwa strony.
I hope to have the opportunity to speak again in order to reply to any comments you might make before 6 p.m.
PolishMaksymalne stężenia w surowicy po podskórnym podaniu epoetyny delta wystąpiły pomiędzy 8. a 36. godziną po wstrzyknięciu.
Peak serum concentrations for subcutaneously administered epoetin delta occur between 8 and 36 hours following injection.
PolishCałkowita dostępność biologiczna jest większa niż 90 %, a maksymalne stężenie w osoczu krwi występuje pomiędzy 1. a 3. godziną.
The absolute bioavailability is greater than 90 % and the maximum plasma concentrations occur between 1 and 3 hours.
PolishZ porządku dziennego wynika, że Parlament zdecydował w głosowaniu, że głosowania w sprawie kalendarza sesji odbędą się między godziną 12:30 a 13:30.
You will see in the agenda that Parliament voted that the calendar votes would take place from 12:30 to 13:30.
PolishGodzina 16: 00, Cut n ' Curl?
PolishZdarzenia występowały rzadko (< 1 na 1 000 wstrzyknięć) pomiędzy 1 a 3 godziną i bardzo rzadko (< 1 na 10 000 wstrzyknięć) po 3 godzinach.
Events occurred rarely (< 1 in 1,000 injections) between 1 and 3 hours, and very rarely (< 1 in 10,000 injections) after 3 hours.
PolishA oto i ono: Która godzina?
PolishNawet obowiązująca od stycznia godzina policyjna ani obecność oddziałów wojskowych nie zdołały zapobiec nowym aktom okrucieństwa.
Even the curfew which has been in force since January and the stationing of troops in the area did not prevent new massacres from occurring.
Polish., między godziną 2:00 a 10:00 nad ranem armia wystrzeliła pociski artyleryjskie wyposażone w amunicję kasetową.
The Army fired artillery shells fitted with cluster munitions from 2 a.m. till 10 a.m. on Tuesday 10 March 2009' - this week.
PolishI wjechał Jezus do Jeruzalemu i przyszedł do kościoła, a obejrzawszy wszystko, gdy już była wieczorna godzina, wyszedł do Betanii z dwunastoma.
And he entered into Jerusalem, into the temple; and when he had looked round about upon all things, it being now eventide, he went out unto Bethany with the twelve.
PolishPo podaniu podskórnym preparatu jego maksymalne stężenie w surowicy występuje między 15. a 44. godziną od podania i utrzymuje się do 48– 72 godzin po podaniu.
Following subcutaneous administration, maximal serum concentrations occur between 15-44 hours post-dose, and are sustained for up to 48-72 hours post-dose.
Polish., stężenia desyrudyny w osoczu krwi zwiększały się szybko do wartości maksymalnych (Cmax) między 1. a 3. godziną.
Following administration of single SC doses of 0.1-0.75 mg/ kg, plasma concentrations of desirudin increased rapidly to maximum levels (Cmax) between 1 and 3 h.
PolishWskazuje to, że obrazowanie może zostać wykonane w dowolnej chwili pomiędzy pierwszą a ósmą godzina po wstrzyknięciu (zależnie od oddziału medycyny nuklearnej i pacjenta).
This suggests that imaging can be accomplished anytime between one and eight hours after injection (at the convenience of the nuclear medicine department and the patient).
PolishStężenie wapnia w surowicy osiąga wartości maksymalne między 6. a 8. godziną od przyjęcia dawki i wraca do wartości wyjściowych w 20 do 24 godzin od przyjęcia dawki parathormonu.
Serum calcium concentrations reach a maximum between 6 and 8 hours post dose and normally return to baseline by 20 to 24 hours after each administration of parathyroid hormone.