Como se fala "dzieło" em inglês

PL

"dzieło" em inglês

PL dzieło
volume_up
{neutro}

1. geral

dzieło (também: zakład, praca, wytwór, wyrób)
volume_up
work {subst.}
Marnością są a dzieło błędów; zginą czasu nawiedzenia swego.
They are vanity, a work of delusion: in the time of their visitation they shall perish.
To jest dzieło Davida Rockwells z Nowego Jorku. ~~~ Możecie tu zobaczyć jego prace.
This is the work of David Rockwell from New York City, whose work you can see out here today.
Dzieło obejmuje setki różnych szydełkowanych modeli.
The work involves hundreds of different crochet models.
dzieło (também: druk, odbitka)
volume_up
print {subst.}
Po drugie wymaga szczególnego nadzoru kwestia wydawania dzieł niewznowionych.
Secondly, publication of out-of-print works requires special supervision.
Nie może dochodzić do sytuacji, że nie ma ścisłej regulacji dzieł niewznowionych.
We cannot allow a situation to arise in which there is not strict regulation of out-of-print works.
Po drugie: wymaga rozwiązania sprawa praw autorskich w przypadku dzieł osieroconych i dzieł niewznowionych.
Secondly, it requires a solution to the matter of copyright in the case of orphan and out-of-print works.
dzieło
Co z tą chwilą, gdy artysta przekazuje to dzieło?
What about that moment when an artist delivers that piece of work?
Moim zdaniem jest to więc ważne dzieło pana posła Richarda Corbetta, który jest wybitnym specjalistą w tej dziedzinie.
So I think this is an important piece of work by Richard Corbett, who is the eminent specialist in this field.
Przede wszystkim chciałbym podziękować panu posłowi sprawozdawcy za wspaniałą pracę, niektórzy mówią nawet - fantastyczne dzieło.
Madam President, ladies and gentlemen, Commissioner, to begin with, I would like to thank the rapporteur for an excellent piece of work, some would even say a fantastic piece of work.

2. Arte

dzieło
dzieło
volume_up
oeuvre {subst.} (individual piece)

Exemplos de uso para "dzieło" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishJestem w pełni przekonana o sile pani poseł Hautali, aby kontynuować to dzieło.
I have full confidence in Ms Hautala's strength in pushing forward on that.
PolishBJ: Tak więc to dzieło widział Tom Morris z Teatru Narodowego w Londynie.
BJ: So this production was seen by Tom Morris of the National Theatre in London.
PolishSpoglądałem na to z góry sali zgromadzenia, i widziałem jak się dokonuje dzieło.
I was at the top of the General Assembly just looking down into it and seeing it happen.
PolishTo dzieło technologii sprzed 50 lat stało się dla mnie kwintesencją magii.
And this piece of 50-year-old technology became the most magical thing to me.
PolishNiezbożnik czyni dzieło omylne; ale kto sieje sprawiedliwość, ma zapłatę trwałą.
The wicked earneth deceitful wages; But he that soweth righteousness [hath] a sure reward.
PolishTak czy inaczej, jest to duże dzieło prawodawcze, bo składa się z aż siedmiu aktów.
In any event, this really is a major piece of legislation, since it contains seven texts.
PolishWyglądał tak samo, ale miał inne pochodzenie, było to inne dzieło.
It looked the same, but it had a different origin, it was a different artwork.
PolishNiebiosa opowiadają chwałę Bożą, a dzieło rąk jego rozpostarcie oznajmuje.
Day unto day uttereth speech, And night unto night showeth knowledge.
PolishPokazywałam wam dzieło Normana Rockwella, a z tym dorastałam wpatrując się w nie cały czas.
But this is basically the extent of the family that I know in terms of my direct line.
PolishA jednak jest ludzki element, ludzkie dzieło, przyszłość, obcość.
It's a surprise that it has humanity, but also man-made, future, alien associations.
PolishKupując taką kartkę, można albo trafić na prawdziwe dzieło sztuki, albo nie.
And you buy one, and maybe you get a real piece, and maybe not.
PolishWystępują w nim dwa głębinowe batyskafy i je mógłbym skrytykować, bo to moje dzieło.
It features two of these deep rovers, and I can criticize them because these sweet things are mine.
PolishTeraz mamy własną planetę-zabawkę, jak dzieło Marii Montessori.
Now, at this point we're actually dealing with a very little toy planet.
PolishAlbowiem jako w jednem ciele wiele członków mamy, ale wszystkie członki nie jednoż dzieło mają:
For even as we have many members in one body, and all the members have not the same office:
PolishW czem też pracuję, bojując według skutecznej mocy jego, która we mnie dzieło swoje potężnie sprawuje.
whereunto I labor also, striving according to his working, which worketh in me mightily.
PolishNastępne dzieło powstało dla Art Directors Club i należy do Anny Rees, która zaprojektowała te długie cienie.
And another piece for the art directors' club is "Anna Rees" casting long shadows.
PolishI ulękną się wszyscy ludzie, a będą opowiadali sprawę Bożą, i dzieło jego zrozumieją.
The righteous shall be glad in Jehovah, and shall take refuge in him; And all the upright in heart shall glory.
PolishUniwersytety to podstawa Europy, stanowią zapewne nasze najlepsze dzieło.
(PT) Madam President, universities are the backbone of Europe; they are probably our best creation.
Polisha amsterdamka policja w swej nieskończonej mądrości, po oględzinach postanowiła chronić dzieło sztuki.
And the Amsterdam police in all their wisdom, came, saw, and they wanted to protect the artwork.
PolishKontynuuje to dzieło obecnie pan komisarz Samecki, któremu również serdecznie gratuluję.
This policy is now being continued by Commissioner Samecki, to whom I also extend my heartfelt congratulations.