Como se fala "domyślać" em inglês

PL

"domyślać" em inglês

PL domyślać
volume_up
{verbo imperfectivo}

domyślać (também: domyśleć)
domyślać (também: przemyśleć, domyśleć)

Exemplos de uso para "domyślać" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishJuż teraz możemy się domyślać co się stanie gdy te instrumenty wygasną.
We can already imagine what will happen when these instruments expire.
PolishNiektórzy mogą się domyślać, co może się stać bez czujników, gdy wystąpią zakłócenia.
For those who probably know, if you don't have any sensors and there are any disturbances, you know what happens.
PolishZ moich wstępnych uwag mogą państwo domyślać się, że jestem nieco sceptycznie nastawiona do tej dyrektywy.
You will gather from my introductory remarks that I am somewhat sceptical about this directive.
PolishDziki krajobraz i bogata historia pozwalają domyślać się istnienia olbrzymich etnicznych i religijnych zawiłości.
The rugged contours of the landscape and the rich history provide a hint of the enormous ethnic and religious complexities.
PolishKiedy słyszymy, że organ UE zapewnia nas, że nie zrobi tego czy owego, mamy prawo domyślać się, co planuje.
When you hear an EU body giving an assurance that they will not do such and such, you have a pretty good clue as to what they are up to.
PolishMogę się tylko domyślać, że nastąpiło jakieś nieporozumienie pomiędzy pewnymi strukturami Parlamentu a posłami, którym na tym zależało.
I can only think that there has been some interference between certain of Parliament's structures and the MEPs who wanted to do that.
PolishKRLD jest tak odizolowana, że możemy jedynie domyślać się, jakie faktycznie przypadki łamania praw człowieka mają tam miejsce.
Madam President, such is the DPRK's isolation, we can only guess at the human rights violations that are actually taking place there.
PolishW tamtym czasie pojawiła się wielka, jak możecie się domyślać, frustracja - nazwijmy to frustracją, która zaczęła rosnąć bardzo, bardzo szybko.
Now at that time, there was a great, as you can imagine, frustration -- let's call it frustration -- it started to grow very, very quickly.
PolishNależy się domyślać, że demokratyczna debata nad tym traktatem jest wyłącznie grą pod publiczkę i nie ma żadnego znaczenia dla końcowego wyniku.
The implication is that the democratic debate on the Treaty is seen as merely playing to the gallery and is not considered to have any significance for the outcome.