Como se fala "czasowy" em inglês

PL

"czasowy" em inglês

volume_up
czasowy {adj. m.}

PL czasowy
volume_up
{adjetivo masculino}

Musimy przestać traktować Frontex jako środek czasowy lub odosobniony.
We have to stop thinking of Frontex as a temporary or isolated measure.
Chciałbym przypomnieć Państwu, że w czasie wojny w Bośni zezwolenia na pobyt czasowy wydawano, gdy wojna trwała?
May I remind you that during the war in Bosnia temporary residency permits were issued while the war lasted.
Należy rozważyć czasowe zaprzestanie stosowania produktu TRITACE przed odczulaniem.
A temporary discontinuation of TRITACE should be considered prior to desensitization.
czasowy
volume_up
time {adj.}
Pobierz szereg czasowy z hurtowni danych statystycznych.
Download this time series from the Statistical Data Warehouse.
Jest to bardzo wąski przedział czasowy, obawiam się więc, że mogą wystąpić problemy.
This time scale is very tight and I fear that there will be problems.
Powiedziano mi, że limit czasowy dla kompromisu wynosi 24 miesiące.
I am told that the compromise time limit is 24 months.
czasowy (também: świecki, doczesny)
Związek czasowy zidentyfikowany pomiędzy 4 przypadkami zespołu nagłej śmierci (SUD) oraz
The temporal relationship identified between 4 Sudden Unexpected Death (SUD) cases and
Jednak liczba przypadków była stosunkowo mała; nie wystąpiła też wyraźna zależność czasowa.
However, the numbers of cases involved are relatively small, and there is no clear temporal relationship.
Comics presents a kind of temporal map.
czasowy

Exemplos de uso para "czasowy" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishInni posłowie również lekko przekroczyli limit czasowy, a jesteśmy zobowiązani do równego traktowania wszystkich.
Other members have also overrun slightly, and we must accord the same treatment to everyone.
PolishMusimy zwracać uwagę nie tylko na krótkoterminowe środkach dotyczące bezpieczeństwa dostaw energii, ale również uwzględnić długi horyzont czasowy.
We must not only look at short-term measures for security of energy supply, but we must also consider the long-term outlook.
PolishRozumiem, że wieloletnie programy, które dobiegają końca ze względu na zakres czasowy wieloletnich ram na lata 2007-2013, wymagałyby zwiększenia płatności.
I realise that multiannual programmes which are coming to an end because of the 2007-2013 Multiannual Framework will entail an increase in payments.
PolishZ drugiej strony znowelizowana dyrektywa RoHS daje przemysłowi oraz przedsiębiorcom niezbędny horyzont czasowy na wprowadzenie zmian i niezbędne dostosowanie.
On the other hand, the amended RoHS Directive gives industry and entrepreneurs the necessary timeframe in which to introduce changes and to make the adaptations required.