PL blokujący
volume_up
{adjetivo masculino}

blokujący
volume_up
pre-emptive {adj.} (in bridge)
blokujący
volume_up
preemptive {adj.} (in bridge)

Sinônimos (polonês) para "blokować":

blokować

Exemplos de uso para "blokujący" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishTymolol jest lekiem blokujący receptory beta- adrenergiczne, który działa poprzez zmniejszanie wytwarzania cieczy wodnistej w oku.
Timolol is a beta blocker which works by reducing the production of fluid within the eye.
PolishCzas (w minutach) od podania rokuronium i sugammadeksu lub sukcynylocholiny do powrotu T1 10 % Lek blokujący przewodnictwo
Time (minutes) from administration of rocuronium and sugammadex or succinylcholine to recovery of the T1 10 %
PolishUważamy, że reklamodawcy blokujący pobieranie stron pogarszają obsługę użytkowników i obniżają ogólną jakość programu AdWords.
We believe that a non-participating advertiser does detract from the user's search experience, and from the overall quality of the AdWords program.
PolishNatomiast w Chinach funkcjonuje tak zwany "wielki firewall", blokujący Facebook, Twitter, teraz także Google+ i wiele innych zamorskich stron.
Now in China, you have the "great firewall," as it's well-known, that blocks Facebook and Twitter and now Google+ and many of the other overseas websites.
PolishTutaj widzimy Terminal Czwarty lotniska Heathrow, typowy budynek -- wielki, ciężki dach blokujący światło słoneczne, mnóstwo maszyn, wielkie rury, szum.
This is Terminal Four at Heathrow, typical of any terminal -- big, heavy roof, blocking out the sunlight, lots of machinery, big pipes, whirring machinery.
PolishNadszedł czas, aby dyrektywa o delegowaniu pracowników została zmieniona w sposób blokujący żądania ograniczenia do minimum wymogów dotyczących płac i minimalnych standardów.
It is time that the Posting of Workers Directive was amended such as to prevent requirements on wages and on minimum standards being limited to minimum requirements.
PolishLosartan to antagonista podtypu AT1 receptora dla angiotensyny II (Ang- II), aktywny po podaniu doustnym, zatem blokujący działanie Ang- II w układzie renina- angiotensyna (RAS).
Losartan is an orally active angiotensin II (Ang- II) receptor antagonist acting on the AT1 receptor subtype, thus blocking the effect of Ang-II in the renin angiotensin system (RAS) cascade.
PolishCzas (w minutach) od podania sugammadeksu lub neostygminy po ponownym wystąpieniu T2 po podaniu rokuronium lub wekuronium do powrotu stosunku T4/ T1 do 0, 9 Lek blokujący przewodnictwo
Time (minutes) from administration of sugammadex or neostigmine at reappearance of T2 after rocuronium or vecuronium to recovery of the T4/ T1 ratio to 0.9 Neuromuscular blocking agent Rocuronium