PL blokowany
volume_up
{adjetivo masculino}

blokowany (também: zablokowany, zapchany)
Prezydent Obama chce działać, ale jest blokowany przez własną większość.
President Obama wants to act, but he is blocked by his majority.
Nie ma żadnych wątpliwości, że pakiet dotyczący azylu jest obecnie blokowany - i to szkoda.
. - Mr President, there is no question but that the asylum package is currently blocked and this is a pity.
Ambitny plan postulowany przez pana posła Dimasa był przez ostatnie półtora roku konsekwentnie blokowany przez różne mniejszości w Parlamencie Europejskim.
The ambitious new dawn which is championed by Mr Dimas has been consistently blocked by various majorities in the European Parliament for the last one and a half years.

Sinônimos (polonês) para "blokować":

blokować

Exemplos de uso para "blokowany" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishDostęp do tych funduszy nie powinien być blokowany przez zbyt skomplikowane procedury.
These funds should not be made inaccessible because procedures are too complex.
Polish(Pociąga to za sobą podwyższenie CPC dla każdej strony docelowej, do której dostęp jest blokowany).
(This will cause higher CPCs for any landing page for which you've restricted access.)