PL blokowanie
volume_up
{neutro}

1. geral

blokowanie (também: szarżowanie)
volume_up
tackling {subst.}
blokowanie (também: blokada)
volume_up
blocking {subst.}
Zubrin działa poprzez blokowanie enzymów, cyklooksygenazy- 1 i cyklooksygenazy- 2.
Zubrin acts by blocking enzymes, cyclooxygenase-1 and cyclooxygenase-2.
Chciałabym podkreślić, że nie chodzi tu o arbitralne blokowanie Internetu.
I would like to stress that this is not about the arbitrary blocking of the Internet.
Uważa się, że przez blokowanie tego białka Orathecin powoduje uszkodzenie komórek nowotworowych.
By blocking this protein, Orathecin is expected to damage the cancer cells.

2. esporte

blokowanie (também: wejście)
volume_up
tackle {subst.}

Sinônimos (polonês) para "blokować":

blokować

Exemplos de uso para "blokowanie" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishWydaje się, że Avonex działa poprzez blokowanie układu obronnego pacjenta przed atakowaniem mieliny.
Avonex seems to work by stopping your body's defence system from attacking the myelin.
PolishWydaje się, że Avonex działa poprzez blokowanie układu obronnego pacjenta przed atakowaniem mieliny.
Avonex seems to work by stopping your body’s defence system from attacking the myelin.
PolishPreparat działa poprzez blokowanie szczególnego be
The active substance in ACOMPLIA, rimonabant, is a cannabinoid receptor antagonist.
PolishSkierowana jest ona konkretnie na blokowanie jednej z substancji odpowiedzialnej za proces krzepienia - trombinę.
Lepirudin specifically blocks one of the substances involved in the clotting process, thrombin.
PolishPowoduje to blokowanie wychwytu lipidów z pokarmu.
This results in blockage of the uptake of dietary lipids.
PolishNaszym zdaniem, nie powinno być możliwe blokowanie dostępu do Internetu żadnym obywatelom bez uprzedniego procesu sądowego.
We believe that it should not be possible for any citizens to have their access to the Internet blocked without it being preceded by a hearing in court.
PolishNie uważamy także, jakoby blokowanie informacji stanowiło tańsze rozwiązanie.
We do not believe that more poorly informed patients are in any way easier to deal with or that it is cheaper to withhold information.
PolishAresztowania uczestników kampanii "milion podpisów” wskazują na blokowanie prawa społeczeństwa do wypowiadania się w ważnych dla niego kwestiach.
The arrest of those involved in the 'million signatures' campaign shows how society is being prevented from exercising its right to speak out on important issues.
PolishCzy nie uważa pan, że w tych okolicznościach powinien pan zająć się innymi sprawami niż blokowanie czegoś, co dobrze się sprawdza w państwach członkowskich?
Do you not think, in the current circumstances, that you have other things to do instead of hindering something which is working well in the Member States?
PolishJeśli po kliknięciu Blokowanie okien pop-up nadal nie można ich otwierać, sprawdź, czy nie blokuje ich Internet Explorer lub zainstalowane oprogramowanie zabezpieczające.
If you're still unable to open pop-ups after clicking the Pop-up blocker button, checkthat IE and your security software aren't preventing it from opening.