Como se fala "przedwcześnie" em alemão

PL

"przedwcześnie" em alemão

PL przedwcześnie
volume_up
{advérbio}

przedwcześnie (também: wcześnie)

Sinônimos (polonês) para "przedwcześnie":

przedwcześnie
przedwczesny

Exemplos de uso para "przedwcześnie" em alemão

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishLek Pedea może być mniej skuteczny u dzieci bardzo przedwcześnie urodzonych.
Pedea ist bei sehr verfrüht geborenen Säuglingen weniger wirksam.
PolishA wyzwanie piankowe pomaga zidentyfikować przedwcześnie przyjęte wnioski.
Und was die Marshmallow-Challenge tut ist, sie hilft ihnen versteckte Annahmen zu identifizieren.
PolishA potem drugi najważniejszy mężczyzna w jej życiu, jej wujek zmarł przedwcześnie także z powodu otyłości.
Und der zweitwichtigste Mann in ihrem Leben, ihr Onkel, starb an Fettleibigkeit.
Polishurodziły się przedwcześnie pod warunkiem, że ciąża trwała co najmniej 25 tygodni.
RotaTeq kann Frühgeborenen verabreicht werden, wenn die Schwangerschaft mindestens 25 Wochen gedauert hat.
PolishNie wykazano korzyści stosowania preparatu INOmax u noworodków urodzonych przedwcześnie (< 34 tygodni).
Es konnte nicht gezeigt werden, dass INOmax bei Frühgeborenen (< 34 Wochen) vorteilhaft ist.
PolishNie ma danych dotyczących stosowania szczepionki Menitorix u niemowląt przedwcześnie urodzonych.
Es liegen keine Daten zur Anwendung von Menitorix bei Säuglingen und Kleinkindern vor, die verfrüht geboren wurden.
PolishNie zanotowano żadnego przypadku przedawkowania po dożylnym podaniu ibuprofenu u noworodków przedwcześnie urodzonych.
Es wurden keine Fälle von Überdosierung mit intravenös gegebenem Ibuprofen bei Frühgeborenen berichtet.
PolishOgraniczone dane uzyskane u 169 przedwcześnie urodznych niemowląt wskazują, że Infanrix hexa może być podany wcześniakom.
Wenige Daten von 169 Frühgeborenen zeigen, dass Infanrix hexa an Frühgeborene verabreicht werden kann.
PolishStan taki występuje częściej u dzieci urodzonych przedwcześnie, niż u noworodków donoszonych.
Dieser Zustand tritt bei Frühgeborenen sehr viel häufiger auf als bei Babys, die nach einer normalen Schwangerschaftsdauer zur Welt kommen.
PolishNiestety, zmarł przedwcześnie w 1970.
Leider starb er vor seiner Zeit im Jahre 1970.
PolishRotaTeq może być podawany przedwcześnie urodzonym niemowlętom pod warunkiem, że okres ciąży wynosił co najmniej 25 tygodni.
RotaTeq kann Frühgeborenen, die mit einem Gestationsalter von mindestens 25 Wochen geboren wurden, verabreicht werden.
PolishPonieważ ibuprofen może hamować agregację płytek krwi, noworodki przedwcześnie urodzone należy monitorować w kierunku wystąpienia objawów krwawień.
Da Ibuprofen die Thrombozytenaggregation hemmen kann, sollten Frühgeborene auf Anzeichen für Blutungen überwacht werden.
PolishCałkowitą objętość roztworu wystrzykniętego niemowlętom przedwcześnie urodzonym należy dostosować do całkowitej dobowej podaży płynów.
Bei dem Gesamtlösungsvolumen, das Frühgeborenen infundiert wird, ist die gegebene tägliche Gesamtflüssigkeitsmenge zu berücksichtigen.
PolishCałkowitą objętość roztworu wystrzykniętego niemowlętom przedwcześnie urodzonym należy dostosować do całkowitej dobowej podaży płynów.
Bei dem Gesamtlösungsvolumen, das Frühgeborenen infundiert wird, ist die verabreichte tägliche Gesamtflüssigkeitsmenge zu berücksichtigen.
PolishSkuteczność u niemowląt przedwcześnie urodzonych W badaniu REST szczepionkę RotaTeq podawano około 1 000 niemowlętom urodzonym w wieku ciążowym 25 do 36 tygodni.
Wirksamkeit bei Frühgeborenen Im Rahmen der REST-Studie wurde RotaTeq ungefähr 1.000 Frühgeborenen (Gestationsalter von 25 bis 36 Wochen) verabreicht.
PolishSpędziłam dosłownie setki kursów windą sam na sam z pompką, próbując wepchnąć ja w rajtki, z nadzieją że drzwi windy nie otworzą się przedwcześnie.
Buchstäblich hunderte von Liftfahrten habe ich damit alleine verbracht, die Pumpe in meine Mieder zu stecken, und gehofft, dass sich die Türen nicht unerwartet öffnen.
PolishU noworodków przedwcześnie urodzonych ibuprofen znacznie zmniejsza stężenie prostaglandyn w osoczu oraz ich metabolitów, zwłaszcza PGE2 i 6- keto- PGF- 1- alfa.
Bei Neugeborenen senkte Ibuprofen signifikant die Plasmakonzentrationen von Prostaglandinen und deren Metaboliten, insbesondere für PGE2 und 6-Keto-PGF-1-Alpha.
PolishAktualnie dostępne są dane obejmujące około 1000 noworodków przedwcześnie urodzonych, pochodzące z piśmiennictwa dotyczącego ibuprofenu oraz z badań klinicznych z użyciem preparatu Pedea.
Aus der Fachliteratur und klinischen Studien mit Pedea liegen derzeit Daten zur Anwendung von Ibuprofen bei etwa 1.000 Frühgeborenen vor.
PolishWystępują jednak trudności z odróżnieniem takich działań niepożądanych od częstych powikłań występujących u dzieci przedwcześnie urodzonych oraz powikłań związanych z chorobą.
Es ist jedoch schwierig, sie von den häufigen Komplikationen, die bei Frühgeborenen auftreten, und von Komplikationen durch Erkrankungen zu unterscheiden.