Como se fala "like water off a duck's back" em vietnamita

EN

"like water off a duck's back" em vietnamita

volume_up
like water off a duck's back [expressão idiomática]

EN like water off a duck's back
volume_up
[expressão idiomática]

like water off a duck's back
nước đổ đầu vịt [exp. idiomática] (không có tác dụng gì)
like water off a duck's back
nước đổ lá môn [exp. idiomática] (không có tác dụng gì)

Traduções parecidas para like water off a duck's back em Vietnamita

to like verbo
Vietnamese
like preposição
water substantivo
Vietnamese
off preposição
Vietnamese
a artigo
Vietnamese
duck substantivo
Vietnamese
to duck verbo
Vietnamese
back substantivo