Como se fala "person" em turco

EN

"person" em turco

volume_up
person {subst.}

EN person
volume_up
{substantivo}

person (também: capita, contacts, anybody)
volume_up
kişi {subst.}
With this option, the person requesting assistance provides an invitation file to the person offering help.
Bu seçenekle, yardım isteyen kişi yardım sunan kişiye bir davet dosyası sağlar.
If the person is a trusted contact, the words "Trusted Contact" will appear below the contact's display name.
Bu kişi güvenilirse, kişinin görüntü adının altında "Güvenilen Kişi" görüntülenir.
In either case, both you and the other person see the same computer screen.
Her iki durumda da, siz ve diğer kişi aynı bilgisayar ekranını görürsünüz.
person
volume_up
kişilik {subst.}
person (também: individual, nobody)
volume_up
kimse {subst.}
person
volume_up
şahıs {subst.}

Sinônimos (inglês) para "person":

person

Exemplos de uso para "person" em turco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishType the name of the person you want to share files with, and then click Add.
Dosyaları paylaştırmak istediğiniz kişinin adını yazın, ardından Ekle'yi tıklatın.
EnglishTo share a file or folder with a particular person, choose that person's account.
Bir dosya ya da klasörü belirli bir kişiyle paylaşmak için bu kişinin hesabını seçin.
EnglishClick the name of the person you want to prevent from using specific programs.
Belirli programları kullanmasını önlemek istediğiniz kişinin adını tıklatın.
EnglishAny message you send needs an e‑mail address for the person you're sending it to.
Göndereceğiniz her iletide, e‑postayı gönderdiğiniz kişinin e-posta adresi bulunmalıdır.
EnglishEach person can have a separate user account with customized settings and preferences.
Her kişinin, ayarları ve tercihleri özelleştirilen ayrı birkullanıcı hesabı olabilir.
EnglishIf the person you're adding already has a Microsoft account, enter it now.
Eklediğiniz kişinin zaten bir Microsoft hesabı varsa şimdi bu hesabı girin.
EnglishFor someone to share control of your computer, you must give the person permission.
Bir kişinin bilgisayarınızın denetimini paylaşması için, bu kişiye izin vermeniz gerekir.
EnglishIf the person you're adding doesn't have a Microsoft account, create a new one.
Eklediğiniz kişinin Microsoft hesabı yoksa, yeni bir hesap oluşturun.
EnglishType the name of an author to see a list of files by that person.
Bir yazarın oluşturduğu dosyaların listesini görmek için o yazarın adını yazın.
EnglishYou can use the password to directly connect to that person's computer.
Söz konusu kişinin bilgisayarına doğrudan bağlanmak için bu parolayı kullanabilirsiniz.
EnglishYou can create a standard account for each person who uses your PC.
Bilgisayarınızı kullanan herkes için bir standart hesap oluşturabilirsiniz.
EnglishYou can quickly click the person's contact name to establish a connection..
Kişinin adını tıklatarak hızlı bir şekilde bağlantı kurabilirsiniz.
EnglishDepending on what type of network you use, these settings might vary from person to person.
Kullandığınız ağ tipine bağlı olarak, bu ayarlar kişiden kişiye değişiklik gösterebilir.
EnglishAsk the person that you're requesting help from to run the troubleshooter.
Yardım istediğiniz kişiden sorun gidericiyi çalıştırmasını isteyin.
EnglishYou can send an e‑mail message to any person with an e‑mail address.
E-posta adresi olan herhangi birisine e-posta iletisi gönderebilirsiniz.
EnglishTo share items with a particular person, choose that person's account.
Öğeleri belirli bir kişiyle paylaşmak için bu kişinin hesabını seçin.
EnglishIt'll move to the other side and won't be associated with that person anymore.
Diğer tarafa taşınır ve o kişiyle bir daha ilişkilendirilmez.
EnglishUnder Which ratings are ok for‌ person's name‌ to play?, click a ratings level.
Kişinin adı‌ hangi derecelerdeki oyunları oynayabilir? altında bir derecelendirme düzeyini tıklatın.
EnglishYou will need the homegroup password, which you can get from the person who created the homegroup.
Ev grubunu oluşturan kişiden alabileceğiniz ev grubu parolasına gerek duyacaksınız.
EnglishHave the person that you're trying to help perform the following steps:
Yardım etmeye çalıştığınız kişiden şu adımları uygulamasını isteyin: