Como se fala "wilful" em tcheco

EN

"wilful" em tcheco

EN wilful
volume_up
{adjetivo}

wilful (também: arbitrary, high-handed, wanton)
volume_up
svévolný {adj. m.}
volume_up
úkladný {adj. m.}
volume_up
úmyslný {adj. m.}

Sinônimos (inglês) para "wilful":

wilful

Exemplos de uso para "wilful" em tcheco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThis may never mean wilful exclusion of older or disabled persons from these sectors.
Nesmí tedy jít o svévolné vylučování starších či zdravotně postižených osob z těchto služeb.
EnglishThe wilful and negligent handling of food and feed must not be punished with trivial penalties.
Vědomě nedbalé zacházení s potravinami se nesmí trestat banálními sankcemi.
EnglishEurope's hard Left has a history of wilful ignorance about human rights in the Soviet era.
Historie evropské levice je historií úmyslného přehlížení porušování lidských práv v sovětské éře.
EnglishIt found evidence of wilful torture, inhumane treatment and wilful causing of great human suffering.
Byly nalezeny důkazy úmyslného mučení, nelidského zacházení a úmyslného způsobování velkého lidského utrpení.
EnglishEven the accumulation of a duration of five years in the asylum system is problematic, since often the administrative procedures are subject to wilful delays and investigations.
Dokonce i sčítání doby pěti let v azylovém systému je problematické, neboť úřední postupy jsou často předmětem úmyslných zpoždění a vyšetřování.
EnglishI would submit, after the recent intervention from Mr Mote, that the greater problem is the wilful misinformation, if not downright lies, that are peddled before the public.
Po čerstvém příspěvku pana Motea bych však chtěl říci, že větším problémem jsou záměrně zavádějící informace, ne-li přímo lži, které jsou rozšiřovány mezi veřejnost.
EnglishThe causes of the errors in the underlying transactions include negligence, insufficient knowledge of rules that are often complex, and applicants' wilful attempts to defraud the EU budget.
Mezi příčiny chyb v souvisejících transakcích patří nedbalost, nedostatečná znalost často složitých pravidel a úmyslné pokusy žadatelů o zpronevěru rozpočtu EU.