EN fix
volume_up
{substantivo}

Oprava skupinových fotek pomocí funkce Fotokoláž.
Another quick fix involves a common problem in the Player Library where songs from one album have inconsistent attributes.
Další rychlá oprava se týká běžného problému v knihovně programu Player, kdy jsou atributy skladeb z jednoho alba nekonzistentní.
Oprava potíží s tiskárnou

Exemplos de uso para "fix" em tcheco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishTo fix this problem, you need to install the correct driver for your video card.
Tento problém lze vyřešit instalací správného ovladače pro vaši grafickou kartu.
EnglishA new technology will come along to fix the messes we made with the last one.
Přijde nová technologie, aby napravila škody, které tu zanechala ta předchozí.
EnglishSometimes you can fix these problems just by trying to install the updates again.
Tyto problémy lze někdy vyřešit jednoduše opakováním pokusu o instalaci aktualizací.
EnglishSystem Restore can fix many problems, but it’s not designed to do everything.
System Restore can fix many problems, but it’s not designed to do everything.
EnglishIt is important to fix issues related to instruments before the new programming period.
Je důležité vyřešit problémy spojené s nástroji před novým obdobím programování.
EnglishIf it doesn't fix the problem, try the rest of the automated troubleshooters.
Pokud problém nebude vyřešen, vyzkoušejte zbývající automatické poradce při potížích.
EnglishHere are some things that you can try to fix the problem with your usual PC:
Tady je pár tipů, jak tento problém se svým běžným počítačem můžete vyřešit:
EnglishOnce you understand what is causing the sync error, you can try to fix it.
Když zjistíte, co je příčinou chyby synchronizace, můžete se pokusit ji odstranit.
EnglishSearch the Windows support forum for info about applying a registry fix.
Vyhledejte informace o použití opravy registru ve fóru podpory pro systém Windows.
EnglishReformatting would fix the problem at the expense of deleting everything on the computer.
Přeformátování opraví problém, ale dojde k odstranění všech položek z počítače.
EnglishTo fix the problem, do one or more of the following, and then try again:
Pro vyřešení problému proveďte jednu z následujících možností a akci opakujte:
EnglishTo fix the problem, click an item to expand it, and then follow the instructions.
Pro vyřešení problému klepněte na položku pro její rozbalení a poté následujte instrukce.
EnglishIt's an automated tool that can find and automatically fix some problems.
Jedná se o automatický nástroj, který vyhledá a automaticky opraví některé problémy.
EnglishYou might be able to fix the problem by performing a repair installation of Windows XP.
Tento problém můžete zkusit vyřešit provedením opravné instalace systému Windows XP.
EnglishSo what's the problem, why has this chasm opened up, and what can we do to fix it?
V čem je tedy problém, proč se to děje a co můžeme udělat pro nápravu?
EnglishSometimes the best way to fix a problem is to have someone show you how.
Problém lze někdy nejlépe odstranit tak, že někoho požádáte, aby vám předvedl řešení.
EnglishA computer that won't start is frustrating, but the problem is often easy to fix.
Je frustrující, když počítač nelze spustit, ale tento problém je často možné snadno vyřešit.
EnglishGovernments realize that it's a big deal for our economies, but don't know how to fix it.
Vlády si uvědomují, že jde o hodně pro státní ekonomiky, ale netuší, jak to napravit.
EnglishThat way, you’ll have a place to return to if it doesn’t fix the problem.
That way, you’ll have a place to return to if it doesn’t fix the problem.
EnglishYou can try using the Hardware and Devices troubleshooter to fix the problem.
Můžete se pokusit problém vyřešit také pomocí Poradce při potížích s hardwarem a zařízeními.