Como se fala "atrocity" em tcheco

EN

"atrocity" em tcheco

EN

atrocity {substantivo}

volume_up
It is without a doubt the worst atrocity in Europe since the Second World War.
Bezesporu se v Evropě jedná o nejhorší krutost od druhé světové války.
Of course, any deliberate atrocities against civilians by the military must be punished.
Samozřejmě že veškerá úmyslná krutost vůči civilistům ze strany armády musí být potrestána.
atrocity (também: cruelty)
atrocity (também: enormity)
Libya, quite properly, was made to pay for the Lockerbie terrorist atrocity, but Libya as a global sponsor of terrorism has yet to make full reparation.
Libye byla po právu donucena zaplatit za teroristické zvěrstvo v Lockerbie, ale jako globální sponzor terorismu ještě musí přistoupit na plné odškodnění.
It is shocking that these two took the girl's life because she had been talking to boys, but the way in which this atrocity was carried out is even more shocking.
Je šokující, že tito dva muži připravili dívku o život jen proto, že mluvila s chlapci, ale ještě více šokuje způsob, jakým bylo toto zvěrstvo provedeno.

Sinônimos (inglês) para "atrocity":

atrocity

Exemplos de uso para "atrocity" em tcheco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishA particular atrocity practised in many areas of the world is the circumcision of young women.
Obzvláště krutá je obřízka mladých žen, která se provádí v mnoha oblastech světa.
EnglishNo word or words can properly describe the atrocity of the Holodomor.
Žádné slovo, žádná slova nemohou vylíčit hrůzu holodomoru.
EnglishHow can a system be considered fair, for example, when it finds the victim of a rape guilty of that atrocity?
Jak může být systém považován za spravedlivý, když například považuje oběť hromadného znásilnění za vinou z cizoložství?
EnglishOf course, there have also been acts of atrocity, and these must be condemned and indeed have been by the current government.
Objevily se samozřejmě i některé kruté násilné činy, které je třeba odsoudit, a které současná vláda skutečně odsoudila.
EnglishTens of thousands of people demonstrated in the streets after this atrocity, marching not against the murder but in support of the person who committed it.
Desítky tisíc lidí demonstrovaly po spáchání tohoto zvěrstva v ulicích, pochodovaly nikoli proti vraždě, ale na podporu toho, kdo je spáchal.