Como se fala "alleviation" em tcheco

EN

"alleviation" em tcheco

EN

alleviation {substantivo}

volume_up
She told us of the success of our Erasmus Mundus and poverty alleviation programmes.
Pověděla nám o úspěchu našeho programu Erasmus Mundus a programu na zmírnění chudoby.
Biodiversity loss is not a new challenge to poverty alleviation, as already mentioned.
Ztráta biologické rozmanitosti, jak bylo již zmíněno, není pro zmírnění chudoby novou hrozbou.
Secondly, we must target our alleviation efforts on the worst-hit segments of the fleet.
Zadruhé musíme naše úsilí o zmírnění dopadů zaměřit na nejhůře zasažené segmenty flotily.

Sinônimos (inglês) para "alleviation":

alleviation

Exemplos de uso para "alleviation" em tcheco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThe fight for poverty alleviation and development, as well as food security, is high on the Commission's agenda.
Komise má boj s chudobou, rozvoj a bezpečnost potravin vysoko ve své agendě.
EnglishLet me first thank the rapporteur and the shadow rapporteurs for the report, which embraces numerous areas such as climate change, poverty alleviation and development.
Nejprve bych rád poděkoval panu zpravodaji a stínovým zpravodajům za zprávu, jež zahrnuje řadu oblastí jako změna klimatu, boj s chudobou a rozvoj.