Como se fala "vacillation" em sueco

EN

"vacillation" em sueco

EN vacillation
volume_up
{substantivo}

vacillation (também: pause, wobble)
volume_up
tvekan {gên. com.}
We have now had enough inertia and vacillation.
Man börjar hamna i passivitet och tvekan.
Sometimes there is too much bureaucracy, too much red tape, and too much vacillation when the aid is granted.
Ibland är det för mycket byråkrati, för mycket " red-tape " och för mycket tvekan när det gäller att bevilja biståndet.
vacillation (também: insecurity, precariousness, uncertainty, wobble)
volume_up
osäkerhet {gên. com.}

Sinônimos (inglês) para "vacillation":

vacillation

Exemplos de uso para "vacillation" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThese procedures are an open door to the impoverishment of countries through delay, vacillation and corruption.
Dessa förfaranden är en öppen dörr till utarmning av länder genom försening, obeslutsamhet och korruption.
EnglishAnd there is no vacillation there.
EnglishThen the British Presidency was characterized by drift and vacillation, by lack of purpose and absence of vision.
Den gången karakteriserades det brittiska ordförandeskapet av overksamhet och vankelmod, av bristande beslutsamhet och frånvaro av visioner.
EnglishInstead we have seen the usual vacillation and tepid diplomacy following the fall of President Marc Ravalomanana, which is sadly reminiscent of the situation in Zimbabwe.
I stället har vi sett det sedvanliga vacklandet och en ljummen diplomati efter president Marc Ravalomananas fall, vilket tyvärr påminner om situationen i Zimbabwe.