Como se fala "upper" em sueco

EN

"upper" em sueco

SV

"upp" em inglês

volume_up
upp {adv.}
EN
volume_up
upp {prep.}
EN

EN upper
volume_up
{adjetivo}

upper
volume_up
övre {adj.}
The proposal for a directive proposes upper limits for pesticide content.
I förslaget till direktiv föreslås övre gränser för innehåll av bekämpningsmedel.
Upper limit: optionally the upper limit of the integral.
Övre gräns: valfritt, integralens övre gräns.
With a single-click on this icon, the upper spacing can be decreased step by step.
Genom att klicka på den här ikonen minskar du det övre styckeavståndet stegvis.
upper (também: top, supreme)
volume_up
över- {adj.}
Determine the height from the variable to the operator's upper edge.
Här definierar Du den extra höjd som operatorernas överkant har över variablerna.
Generally speaking, we do not think that the upper limits proposed by the Commission for the Budget go far enough.
EU växer både i antal medlemmar och genom att olika arbetsuppgifter ständigt tas över från medlemsländerna.
If this box is activated, the search distinguishes between upper and lower case.
Om den här rutan är aktiverad måste texten stämma överens med söktexten när det gäller stor och liten bokstav för att den ska hittas.

Sinônimos (inglês) para "upper":

upper

Sinônimos (sueco) para "upp":

upp
Swedish

Exemplos de uso para "upper" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThe science tells us that we need to be in the upper end between 25% and 40%.
Forskningen visar att vi måste befinna oss på de högre nivåerna på 25-40 procent.
EnglishAt the time the upper ranks of the army visibly took part, as they have now again.
Då deltog arméns högsta officerare på ett påtagligt sätt, som de gör nu igen.
EnglishThis is from Virgin Atlantic upper-class, it's the cruet salt and pepper set.
Detta är från första klass på Virgin Atlantic. ~~~ Det är kar med salt och peppar.
EnglishThe banks will also be tested on the basis of an upper capital threshold, core tier one.
Bankerna kommer också att testas utifrån en hög kapitaltröskel, ”core tier one”.
EnglishWell guess what, they're known to freeze their upper bodies when they're lying.
Men vet ni vad, de förvandlar sina överkroppar till is när de ljuger.
EnglishUse this symbol to insert three dots on a diagonal from upper left to lower right.
Med ikonen infogar du tre punkter som löper diagonalt uppifrån vänster och ner till höger.
EnglishThe upper edge of the object will become the lower edge of the flipped object.
Utgångsobjektets överkant blir då det spegelvända objektets underkant.
EnglishThe European Union's budget for next year will be closer to 1 % than to this upper limit.
Unionens budget för nästa år kommer att ligga närmare 1 procent än denna maximigräns.
EnglishIt allows the RDA to be taken into account when it is close to the upper safety limit.
Det medger att RDA beaktas vid mängder nära den högsta tillåtna mängden.
EnglishUse this command to switch on or off the rulers at the upper border the work area.
Med det här kommandot sätter du på respektive stänger av linjalerna.
EnglishWe should, however, have liked to have seen lower upper limits for nitrates and nitrites.
Däremot hade vi gärna sett lägre maximigränser för nitrater och nitriter.
EnglishWe will not, in any case give our support to any attempt to exceed the upper limits.
Vi kommer att göra tillgänglig den personal som utvidgningen kräver.
EnglishI am thinking, in particular, of the Fessenheim power plant in the Upper Rhine.
Jag tänker särskilt på kärnkraftverket i Fessenheim i Haut-Rhin.
English0 % sets the center at the upper border, and 100 % sets the center at the lower border.
Ett värde på 100 % innebär att centrum placeras vid den nedre kanten.
EnglishThe proposal that was recently adopted in the Dutch Upper Chamber is one way of doing this.
En möjlighet till det är det förslag som nyligen antogs i det nederländska parlamentet.
EnglishThere is no doubt as to who will gain the upper hand militarily and technologically: the invaders.
Det är inget tvivel om vem som kommer att vinna militärt och tekniskt: angriparna.
EnglishIn fact the Commission sought the upper level for harmonisation in the proposal for a ceiling.
Faktum är att kommissionen sökte en högre nivå av harmonisering genom förslaget om tak.
EnglishAnd he lost his lower jaw, his lip, his chin and his upper jaw and teeth.
Han förlorade underkäken, läpparna, hakan, överkäken och tänderna.
EnglishUpper secondary school lasts from two to four years, from the age of 16 to 20.
Gymnasieutbildningen är två till fyra år, från 16 till 20 år.
EnglishIn the Eyedropper window, click the Eyedropper icon in the upper left-hand corner.
Klicka på pipettikonen uppe till vänster i fönstret Pipett.